Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KRÄFTS(KIV)A 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
SEk(R)ETÄR (1)
SVARAnD(E) (4)
DIKTA(T)OR (5)
*ST(E)KBORD (1)
(E)STNISkA (8)
OLJeTA(N)K (2)

Johan Berner
NE(D)RUStA (8)
BE(P)ANSRA (1)
TUMNAG(E)L (1)
SPELRUm (1)
TraNS(I)TO (16)

James Reimdal
(R)OSIGHET (4)
DRÄnAGE (2)
SVAGsiN(T) (5)

Måns Eriksson
*OSPARAd (2)
*fULL(K)ORN (1)
NeRISAD (24)
*TRALLIG (1)
S(K)ALLrIg (2)

Andreas Sundberg
(C)ITADelL (2)
RENSEri (11)
DIABILd (1)

Anita Mansnerus
STÄDNIn(G) (6)
FAStMER (5)
ElDFASt (14)
SMItARE (34)

Gerd Forss
TJuSArE (9)
ARVEDEL (2)
LASARET(T) (9)
DEXTRAN (4)
TURKIsK (4)
MA(G)NEsIT (1)
VARIANs (4)
PL(A)DDRiG (4)
VADdeRA (3)
RASTNi(N)G (19)

Emma Ekman
SmOKING (2)
(F)ÖRFATTa (1)
(U)TSLAGEn (12)
KORT(S)IDA (16)

Zakarias Jonsson
HITFäRD (2)
TREDSKA(S) (11)
LäDERHU(D) (1)
MAGISTE(R) (9)
SKONINg (2)

Sebastian Ågren
sI(M)ULERA (4)
(R)OSmARIN (8)
F(R)ISKOLA (3)
eNSTAKA (18)
PAsSERa (12)
sEXtIEN (6)

Johannes Åman Pohjola
ReTSINA (59)
ANDANTe (8)
*(U)NDeRSAL (1)
(I)NREDARE (10)