Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
LYsMASK (1)
AKTNING (3)
NÅTLARE (10)

Greger Nässén
BraLLIS (4)
DELIRAN(T) (22)
STORKNA (20)
*SENoRI(T)A (4)
SVaRTNA (24)

Nils Berner
AROM(G)LAS (3)
ToRRD(A)Ss (7)
ANTAsTA (9)
OhÖVLIG (2)
BELÄgRA (3)
vOKALIST (3)
TÖrSTIG (4)

Johan Rönnblom
SLUtBAR (4)
INSlAGE(N) (1)
STORlEK (10)
(K)ALANDER (3)

Erika Jonés
fÖRSL(I)TA (6)
UTReNSA (39)
SN(ÖS)KOTEr (1)
TORNaDO (12)
StANdAR (18)
*SNATT(R)IG (4)

James Reimdal
ASSuRER(A) (4)
aRRENDE (17)
NEDKOr(T)A (8)
RADIeRA (14)
SPAGEtT(I) (3)
ÅtE(R)RESA (5)

Alexander Forslund
R(A)ClETTE (2)
OPTIKER (3)
*S(T)RÖSSLA (2)
KURIOsA (7)

Pia Mattsson
UNGERSk (3)
RENRItA (24)
InFETTA (9)
RUT(E)rNIA (7)
SANDs(T)EN (25)
OSEDLIG (6)

Fredrik Hansson
STANDAr (18)
(S)NATTrAn (13)

Roland Olsson
FARTgRE(N) (3)
*R(A)MMNiNG (1)
RASHETS (7)
ERIGERa (10)
Fö(R)SKOLA (2)
TR(I)ANGEL (13)
SPINDeL (7)
ANSIKTE (20)

Anna Andersson
VåLLAND(E) (1)
MEANDeR (5)
AnKNYTa (2)

Maria Åslund
ArTENOM (11)
SäCKVIS (1)
LEDKULa (1)
METODiS(M) (1)
HAVSS(U)lA (1)
StORDIA (48)

Anita Mansnerus
(S)TäNKARE (9)
STORKNa (20)
LAdDARe (14)
ENSlINg (6)

Anders Skjäl
S(N)ATTARE (34)
GRENSlA (11)
VITsARE (19)
TRäNGaS (5)
SEPTISK (1)
*sLUTÄND(A) (2)
O(S)KADLIG (5)
S(A)TiNERA (32)

Gerd Forss
(F)öRGRUND (1)
AtENARE (18)
SORTERA (52)
DAnSANT (11)

Per Adamsson
SNATTeR (35)
RISTARe (54)
BENKNOT(A) (2)
GrANDiO(S) (9)
JONGlÖR (1)

Matilda Gnospelius
SVArARE (7)

Erik Elvers
(T)ILLFÖRa (2)
BEFOR(D)rA (4)

Emma Ekman
ANATEMA (8)
iNSTIFT(A) (4)

Zakarias Jonsson
DEFicIT (1)
MANS(T)aRK (5)
TRANSIT (20)

Marie Jonsson
DIS(T)INkT (6)
NeRRESA (14)
SPRUDla (5)
STIGArE (43)
nOTARIE (53)

Daniel Pettersson
METODIk (6)
NEMeSIS (3)

Mikael Brenning
REDNinG (8)

Sebastian Ågren
SKIN(N)ARE (9)
*RÖS(T)lÅDA (1)
BUTANOL (2)
*ANDRAlA(G) (1)
SkRALNA (3)
LINjERA (15)

Johannes Åman Pohjola
PARNINg (5)
sNARARe (25)
METATES (2)
AeROSOL (16)
TRÄA(K)TIG (3)

Jesper Åman
*MAURISk (1)
ETALONg (11)
STANsAR(E) (20)
AVBrOTT (4)
OSIKtAD (6)
NErSATT (14)