Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-10  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
mAESTO(S)O (2)
STAD(S)dEL (4)
SÄNDARE (5)
SkIFTLA(G) (1)
gEOLoGI (1)
HEARING (1)
LEDbRO(T)T (2)
S(T)RÅLbEN (1)
KANO(N)ELD (2)
CELESTA (1)
(H)ÖNSARvE (1)
TAKLIST (2)
HALSONT (3)
TILlRED(S) (1)
kONST(N)ÄR (2)
(I)SOLERAD (5)
LATINeR (9)
fO(R)TLEVA (1)
bIODLA(R)E (2)
jÄTTEK(A)S(T) (1)
*SPRUN(G)eN (1)
ANTECk(N)A (1)
(D)ENSITEt (2)
M(O)RSLOTT (1)
STElLAR (8)

Gustaf Bergström
PRyDLIG (1)

Pia Mattsson
*KAV(I)TErA (1)
vIROLOG (1)
pINUpPA (1)
VAS(S)nÄSt (1)
ARtENOM (4)

Roland Olsson
(S)NATTARE (10)
GASbIND(A) (1)
(H)äRSKARA (1)
RöK(H)OSTA (3)
SMÅGnAT (1)
nERRESA (8)
UND(ER)StöD (1)
(V)INGLARE (1)
AVER(S)IOn (6)
RENsTEK (4)
STIGArE (9)
KA(L)LGRIN (2)
BlEKGUL (1)
Ål(D)ERdOM (1)
VARICeR (2)
SENATOR (10)
EDITERA (13)
GrISÖRA (3)
SENATOR (10)
VEN(E)RIsK (2)
ALTArIA (2)
*SKO(G)SLIG (1)
(S)LITBANa (2)
(F)RIkATIV (1)
ROTE(R)UGn (1)
(YLLE)StRUMPA (1)
BALTISK(A) (1)
ARMENIE(R) (1)
ASTENIs(K) (2)
(E)MISSiON (2)
(V)ARHELST (1)
ESTENOm (6)
(S)tOLSBEN (3)
M(E)LODISk (1)
MaTERIA(L) (3)
SLäN(T)RAS (4)
eG(A)LITÄR (2)
SLO(K)öRAD (2)
NjURSTE(N) (2)
(D)ELIRANT (5)
REPÄNDa (1)
TRäNGRE (2)

Tord Eriksson
REnSERI (6)
NOTERI(N)G (2)
ODaLISK (1)
ARGSINT (8)
SÖNDRiG (2)
APELSIn (3)
CENTRuM (1)

Göte Borg
LUFfARE (1)
ANEMiSK (2)
zENITAL (2)
MASkERA (3)
S(L)ANKHEt (3)
MISSL(E)DA (2)
eTIKETT (1)
TORNERA (6)
DIfTERI (4)
SYjuNTA (3)
lEKTO(R)At (3)
KR(O)SSARE (6)
(A)lTRUISM (2)
k(A)TTUNGE (2)
SKRYtS(A)M (1)
TRaKTAT (2)
STÖrPAR (1)
TRAN(S)ITo (4)
(S)NARKARe (6)
KANIS(T)ER (8)
NERRESa (8)
SAND(G)ROP (3)
Tr(I)ANGEL (6)

Tommy Vaske
HA(N)DLINg (1)

Mikael Ström
SKY(L)DrI(N)G (1)
EY(E)LINER (2)
*stRESS(A)D (2)
TRASSEL (13)
FlÅBUSE (1)
(D)ISpARAT (1)
BENMÄRg (2)
TENTaM(E)N (4)
RäT(T)VISA (1)
DAGSTUR (2)
SLUTNO(T)a (3)
BaRD(I)SAN (1)
LAT(I)NIST (2)
ESTETIS(K) (2)
KoRsETT (3)
MeDItER(A) (3)
ORDK(O)NSt (1)
TEKNIKE(R) (1)
SA(L)TSTEN (8)
FöRSKJ(UT)A (1)
TEcK(N)ARE (1)
(UT)STYRsEL (1)
LEKTriS (3)
RID(S)KOLA (1)
*dOPPLeR (1)
INSNÖAd (2)
STRECKA (5)
SKrINNA (4)
SOR(T)ERAD (3)
FOR(N)TIDA (1)
VIlDROS (7)
ALKOlÅS (2)
(R)UTERTIa (3)
HALVTId (1)
aBSTRUS (2)
fOSTRAN (4)
NERFArT (2)
SKYtISK (1)
ELTA(R)IFF (1)
VÄKTaRE (2)
VRESALm (1)
AsTErOID (11)
ARTENOM (4)
kONSERV (1)
STRaNDa (19)
OmiSTLI(G) (1)
GRISmAT (3)
åTTONDE(L) (1)

Alexander Viberg Sandström
TRANkIL (9)
*(S)NATTrIG (3)
SALTArE (3)
DANSLEK (5)
VäLTRIn(G) (1)
TRAVErS (4)
HATTNåL (2)
SPRINTE(R) (4)
DeLSTAT (9)
SALUTE(R)A (5)
(Å)RSbÄSTA (1)
bARDISK (3)
MAtRÄTT (1)
SPORtEL (3)
BASsOLo (1)
TARVLIG (1)
PLANTeR(A) (3)
IS(R)AELIt (4)
ReNRITA (5)
MATBOrD (2)
(T)RaSSENT (8)
SNULTRa (6)
LISmARE (8)
(T)IDSRESA (8)
ObRUTEN (1)
(T)URskIDA (1)
sTOIKER (2)
TRAnKIL (9)
gRISSLA (3)
NATtLIV (1)
ADERTON (8)
PISTAGE (3)
TISTROn (3)
ARSENIK (7)
aKTERUT (1)
TROTTeL (1)
OrDSTAM (6)
SVETTAS (1)
SNIDARE (17)
ETSnING (2)
BLON(D)ERA (2)
(P)EDERaST (3)
EROsION (6)
DELSTAt (9)

Jonathan Ljungberg
VINS(T)RaS (4)
TRASSAT (3)
ADE(L)SdAM (2)

Anders Apoy
SKORS(T)EN (4)
TENTERa (11)
AtENARE (7)
SVENsKA (1)
KLAmmER (1)
fÖ(R)SÄNKA (1)

Henrik Johansson
(T)VÄRhAND (2)
UTlEVAD (1)
TELEFOn (2)
NERSLaG (7)
INRInG(A)D (2)
SLUT(S)aTS (1)
*(S)TORKAxE (1)
(G)rADLIsT (6)
(F)ÄRJETur (1)
FESTiV(A)L (1)
S(N)EDSTeG (2)
LOAFErS (2)
SONDERA (21)
TREVLIg (1)
BaKERST (4)
GAMBLER (2)
LUSPAnK (1)
ENRADiG (3)
NERSATt (5)
*SÄNGRaM (1)
ROSBU(S)kE (1)
VALDENS (4)
TRI(F)ToNG (1)
NERrESA (8)

Sonny Apoy
ORGANi(S)K (1)
BANTARe (2)
STATARe (10)

Björn Jansson
uTSNITT (2)
GlIDARE (7)
ALERTEn (6)
AdAPTER (5)
SNATTER(I) (14)
ONdULE(R)A (6)
TeXtARE (4)
STYLtIG (2)
STARTA(r)E (5)
BORSTEn (4)
TRoNSAL (11)
MARGA(R)IN (2)
OTUrSAM (2)
DIKTERA (7)
hANSEAT (4)
PLäDERA (2)
RyTTARE (5)
ToRKARE (4)
TrAPETS (1)
*STRaNDv(AL) (1)
ROS(I)GHET (3)
DAnSbA(N)A (1)
rED(O)VISA (2)
mADRASS (4)
DVÄRGR(A)S (1)
SAUTErA (4)
ASPIRAT(A) (1)
*KEnTUAR (1)
ANImERA (7)
ORDSTAM (6)
OSTeRiA (25)

Alexandra Svanteson
GlASERA (9)
InH(A)NDLA (1)
IBLANDA (3)
UTRUSTA (3)
*(A)NSPeGLA (1)
ToNSKAL(A) (2)
SEMEsTR(A) (3)

Emilia Kuzmanovska
MäRKLIG (1)
*BARNG(R)åT (1)
*DJuRTE(S)t (1)

Jonatan Strömsten
INVeRKA (2)
pIRRNI(N)G (1)
SKÄM(T)SaM (1)
VITMåLA (1)
AVBROtT (1)
GRENSlA (5)
EDITERa (13)

Nils Nordmark
sENDRAG (8)

Carl X Gbg
S(T)IfTARE (5)
RENsARE (3)

Malin XXXXX
InTRÄDA (3)