Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
TRIVsEL (5)
FABULER(A) (3)
LaOTIER (29)
iNRISTA (40)
FOLIERA (11)
ROVDJuR (1)
*NEDSTI(G)A (5)
ANSIKTE (20)
HAlvTID (6)
*(V)OMITERa (1)

Erik Elvers
FÖRLöSA (3)

Maria Ellfolk-Lasén
LAnSETT (21)
DINoSAU(R) (4)
AVRÅDAN (1)
TRaMpBI(L) (1)
ESPArTO (16)

Stefan Sjöblom
TRaS(S)ERA (25)
lANSERA (55)

Pia Sjöblom
STENRaS (31)

Simon Bergman
RACKARe (3)