Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholms lokalmästerskap 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SENTERA (40)
SpRITSA (16)
UTAnDAS (6)
TRäSTOL (3)
KOrT(S)IDA (16)

Gunnar Andersson
OSKAPAD (1)
gISSLAN (3)
RUINeRA (16)
SoRDIN(ER)A (2)
ORDNARE (8)
CITAT(O)RD (1)
d(I)NOSAUR (4)

Anna Andersson
fRAMFA(R)T (1)
TOR(R)DAsS (7)

Maria Åslund
SAMTIDa (9)

Per Adamsson
KLiSTRA (26)
TIONDEl (14)
STERL(I)NG (12)
aRTONDE (16)
TENDeRA (38)
SPO(L)IERa (9)

Zakarias Jonsson
SÄTTARe (19)
SANDRÖR (3)
S(T)ÅNdARE (22)
kORTEGE (7)
sENATOR (55)
HALSKOT(a) (5)
ZiNK(S)PaT (5)

Marie Jonsson
A(Z)ERISkA (10)
BEGRIpA (9)
*(N)ATTRONd (1)

Cecilia Karlström
REGNDIs (5)
MÖNsTRa (8)
UTRENSA (38)
HALSTRa (5)
(T)ESTNINg (8)