Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Uppsala 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TREDsKA (16)
MOMEnT(A)N (2)
KARTERa (13)
(P)ATInERA (10)
LEGERiN(G) (2)

Kajsa Bråting
JUSTERa (8)
SoNDERA (82)
LINJERA (15)
S(N)AtTARE (34)

Alva Hult
MYGLArE (5)

Camilla Malm
TUrNErA (28)

Linda Larsson
HAVEReR(A) (1)