Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
*FöRSEN(A)D (4)
SONDERA (80)
KLISTrA (26)
POSTeRA (26)

Roland Olsson
sCENERI (8)
SvINDLA (7)
FIRABEL (2)
*(O)MANTLaD (1)
mINERA(R)E (1)

Tord Eriksson
ORöRLIG (2)

Mikael Ström
(A)RbORIST (2)
*OTEStAD (4)
OMKASTA (4)
INSOMnA (6)
KAnON(B)ÅT (1)
vERANDA (10)
BORÅ(S)aRE (1)
LAnGARE (17)
(V)ANTOLKA (1)
yTTRIuM (1)
OFRIHEt (5)

Alexander Viberg Sandström
(S)MÅRETaS (4)
(N)oTERING (6)
STRITTA (4)
MÄSTARE (24)
NER(L)UTAD (6)
ANAkO(R)ET (9)
(T)rOLIGEN (5)
KIT(T)LINg (2)
ELDSTaD (13)

Jonathan Ljungberg
ARmSTA(R)K (4)
HEMSkH(E)T (1)
STENRAS (30)
F(R)ESTARe (13)
O(B)ESTämD (2)
(K)iSELGUR (2)
(S)NORGÄRs (3)
TRuM(F)ESS (1)

Anders Apoy
SK(V)aLLER (1)

Henrik Johansson
URHOLkA (2)

Björn Jansson
R(E)DIGERA (11)
(S)TAVELsE (6)
OMSÄTTa (7)
FRISKnA (3)
ALlIERA (16)
*TADLING (4)
STUdSIG (6)
LuTTRAD (9)

Johannes Åman Pohjola
rESOLUT (11)
ENDASTE (21)
GRADTAL (7)
KUStST(A)D (3)
OPTIME(R)A (6)
PILSNER (6)
ONaNERA (15)

Turid Petersson
S(P)EnSLIG (3)