Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
JARL KULLE CUP 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
(M)OTmEDEL (1)
OFTALMI (2)
(F)ATALIER (1)
ESTR(A)DöR (8)
GUDATRO (2)
SeNIORA(T) (30)

Johan Rönnblom
DaGSTUR (6)
fOSTRAN (9)
HOTELsE (5)
GENDARM (2)
INRISTa (41)
RÄTSIDA (17)
F(I)NSKHEt (2)
DERIVAT (10)
ShINGLA (1)
TALL(G)REN (2)

Jannike Molander
KOSTNaD (17)
T(Å)GLINjE (1)
fALLErA (5)

Måns Eriksson
STIGARE (45)
LANDERI (23)
ALkALI(S)K (2)
ALLIeRa (17)

Anna Andersson
GELATIn (10)
kRAFtIG (6)
TRASsEL (42)
URINErA (13)
OMSKÄRa (6)

Mikael Ström
sORTERA (52)
STRIMmI(G) (1)
*ÖvERBLi (1)
PARMESA(N) (5)
LANtRAS (26)
MORDLUS(T) (7)
SOL(V)ÄRME (2)
SKRAVEL (5)

Per Adamsson
CELIBaT (1)
SEKTION (7)
MISTLuR (3)
(S)VARsTON (3)
AVBROTT (4)

Matilda Gnospelius
*ÖVERASk(a) (1)
SLUTRAd (10)
SkOTTARE (15)

Zakarias Jonsson
SOCKRIN(G) (1)
K(O)RTsIDA (16)
(D)ENSiTET (13)
gRANRIS (9)
BRA(N)dBIl (3)

Marie Jonsson
RADbAnD (4)
TEMADAg (3)
NERISaD (24)
RISTARE (54)
LATINeR (31)
*DUMSNä(L)L (1)