Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS Extrem 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
TRINEtT (3)
AsSIETT (21)
STILIST (2)
ÅrSUNGE (1)
MARSIaN (10)
SOL(H)ETTA (1)
ETTiDEN (6)
STIL(D)RaG (9)
ReTSINA (58)
sTÄNGER (7)
tÅN(G)LAKE (1)
KLÅpARE (3)
ANDErIK (10)
NAUT(I)KEr (5)
lIVSRUM (3)
BAlKONG (2)
LEGITIM (7)
mÅHÄNDA (1)
INNERST (19)
REDAkT(Ö)R (2)
TIOÅRI(N)g (1)
bLOD(S)TEN (5)
INsTANS (10)
NORMERA (11)
ATEnARE (18)

James Reimdal
BIlDRÖR (1)
TREVlIG (6)
FR(O)SsARE (7)
STIlLNA (11)
iNFÅNGA (2)
i(S)OLeRAD (14)
SLöSARE (15)
SOlSiDA (15)
MOLNTU(S)s (4)
VAPEn(L)AG (1)
FrEDLIG (3)
*(D)yRKNING (1)
EGNAHEm (1)
FEMuDD(I)g (1)
OGINHET (3)
ÖReSTAL (7)
DISKANT (18)
SvANS(R)OT (6)
ASSIETt (21)
OMBIlDA (2)

Henrik Holmström
DANSARE (50)
ELMOtOR (2)
KLINKER (4)
DEP(OR)TERA (1)
ANSIKTE (19)
TRICKsa (6)
LINTRåD (2)

Inger Wingård
ULTIMAt (2)
ANSTO(R)Ma (9)
AKUsTIS(K) (1)
SAMVETe (4)
(A)KTIVERA (4)
TOLERA(N)S (27)
S(N)ITSaRE (16)
KRANIaL (3)
BELAsTA (13)
BONDTuR (1)
SVETTAS (16)
ERKäNNA (3)
FOlIErA (11)
SNÄLLHE(T) (5)

Anna Andersson
*TALFORM (3)
ÖRnNÄSA (2)
RESIDe(R)A (14)
LAn(T)ERnA (21)
(K)ONSTARt (6)
(B)EsTÄLLA (3)
RAPSODi (5)
MARINAD (4)
TATUErA (14)
SKAN(D)erA (30)

Gerd Forss
GRUSTAg (4)
ELSA(N)ErA (3)
OROSAN(D)E (9)
OMUTBAr (1)
TRöTTNA (8)
HORNiST (8)
RIDNING (3)

Emma Ekman
N(E)rRASAD (8)
FiLO(S)OFI (1)
ARGsINT (18)
*rIDÅSNA (1)
TiLLDRA (8)
HUnDSIm (2)
STOLSIT(S) (2)
(T)ENTAMEn (5)
PLAn(T)ERa (19)

Zakarias Jonsson
DRASTI(S)K (14)
SA(M)TYcKe (1)
SNULTRA (9)
LEVRING (3)
ROLIg(H)ET (2)
(S)AmORDNA (8)
SKalLIG (5)
TJUSARe (9)
(BEL)ÄGeNHET (1)
STENRAS (30)

Axel Olesund
fÖ(R)RÄtTA (3)
RÄTTIKA (3)
(R)IDkONST (4)
ORMSKIN(N) (2)
(E)LASTISK (6)
TUL(A)REMi (6)
SPEN(S)lIG (3)
KONTEn(T)A (6)
SOlgASS (6)
BITRÄDA (1)
OPOLER(A)d (4)
FRUkTSA(M) (2)
TRÄSKIg (1)
SERPEnT (1)
PROcENT (2)
PLATiNA (4)
UTTALaD (1)

Johannes Åman Pohjola
STÄNGS(L)A (3)
OSLAGEN (12)
SP(R)InTER (12)
SoRTREn (10)
tOLE(R)ANS (27)
S(T)OLLERi (5)
SKRITTA (24)
*(D)ANsSTIl (2)
FäSTMAN (2)
VEGANMA(T) (2)
BaRDISK (5)
(O)PARTiSK (3)
FRIGöRA (1)
SMETANa (11)
(BE)STäNDIG (1)
SeKATÖR (5)
SVÄvARE (3)
GÅRDSHU(S) (1)