Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
BÖS 2000  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
INORDNA (12)
STRIMLA (15)
POSTSÄCK (1)
ÄNGSLAS (2)
DRÄKTIG (4)

Peter Oljelund
LANTERNA (21)

Nils Berner
SKRAMLIG (3)
SENATOR (55)
RISKERA (32)
ADELSKAP (2)

Johan Berner
ELEGANT (8)
DJURART (4)
SATANIST (5)

Thea Oljelund
GRÅSTEN (8)
BARNSTOL (18)