Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*PROBLEMÄLG 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Alexander Forslund
PINsC(H)ER (1)
DA(N)SSTEG (12)
TAXIREs(A) (9)
i(S)OLERAD (14)
aNLÄNDA (5)

Leif Berglund
NUMrERA (9)
PERSIAN (8)
ARmE(R)ING (3)

Stina Lundin
SIGNERA (44)
HET(S)NING (4)
IDEALiST (11)
kATTÖGA (2)

Josef Al-Mansour
LASTARe (40)
(M)INiSTER (10)

Albin Westlin
mONTERA (25)
RESTERa (36)
bORGARe (8)

Björn Eriksson
*RAT(T)NING (1)
STäNDIG (7)
(F)ILTRERA (11)
AnTITES (26)