Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
BARNMAT (6)
TIlLR(E)DA (12)
STILg(R)AD (4)
STRÖEND(E) (2)
GlITTER (9)
gLITTRA (16)
OLEdARE (11)
BÅTReSA (6)
OLIgARK (3)
SANDTAG (6)
(G)RyNKORV (1)

Henrik Jonés
TAnDROT (20)
VIOlETT (3)
L(A)NDSOrT (32)
GLaSBIT (2)
GIRLAND (8)
(T)rIPSART (5)
DISPa(R)AT (4)
VÅRDDaG (1)
STENfAL(K) (1)
(L)AGRÅDET (3)

Håkan Nord
SKRIpTA (5)
SLAGb(O)RD (2)
P(A)REtISK (1)
TAVERnA (10)
STENBrO (12)
MiNARET (31)
FRANkIS(K) (1)
INrINGA (9)
KuRTAGE (3)
FANA(T)ISM (3)
ENTROPi (12)
SMÅVIlT (1)
InROTAD (15)
mEL(O)dRAM (2)

Johan Rönnblom
R(O)TERARE (3)
T(R)ÄSPRiT (4)
(D)AGsRESA (10)
RENfANA (4)
LÖSRYcK(T) (1)
kURSERA (2)
SURKARt (2)
(F)ATALIST (6)
SVETtAS (18)
ADAP(T)ErA (7)
REDSkAP (3)
BLADRIK (1)
TY(P)ISERA (1)
INLED(A)Re (10)
sTORM(Ö)TE (3)
RELAT(I)ON (20)

Johan Berner
NOR(R)SKEN (8)
PREpARA(T) (1)
PLA(G)IERA (7)
RENSARE (26)
*(K)OSTVANA (1)
PLA(G)IERA (7)
KYSkHET (1)
SKoNARE (27)
ROSMARI(N) (8)
LETARGi (12)
SLUTFaS (4)

Daniel Domert
ReNKLOR (2)
(K)ALEBaSS (2)
SLAN(K)HEt (4)
TRASSAT (7)
TONFAlL (1)
*CARTES(IS)K (1)
JäRNR(I)NG (2)
kOR(S)NING (6)
SMITARE (36)
SÄNDaRE (35)

James Reimdal
MAGSÄCk (2)
(S)AMSPeLT (4)
TI(L)LREDS (1)
LATINEr (33)
STADgAR (10)
TANDRoT (20)
ENVISAS (5)
GASVERK (2)
(G)RASSeRA (10)
SENATOR (57)
STAT(S)LÅN (1)
SORGkAN(T) (3)
SÖKANDe (10)

Pia Mattsson
METaDoN (7)
ISOlERA (50)
O(B)EToNAD (2)
TREvaRE (14)
LiNDARE (33)
DIETiST (8)
(M)ETAStAs (8)
STEnMUR (11)
STAGNEr(A) (32)
BRISERA (20)
(T)RASSLIG (21)
PåSKINA (1)

Leif Berglund
URMAKAR(E) (3)
GLIDARe (23)
SnITSLA (9)
MASKerA(D) (3)
FA(D)ERLÖS (3)
GIvANDE (4)
AUdIENS (16)
fÖRGASA (2)

Roland Olsson
G(E)NoMLAT (3)
SNYL(T)ARE (13)
INRiSTA (41)
BrAK(T)EAT (4)
SENATOr (57)
(S)TORMAsT (11)
ISOTERm (12)
LASTRuM (7)
INLöSEN (5)
hALMSTR(Å) (2)
sTENKOL (10)

Andreas Pejler
TENdENS (9)
SAL(I)GHeT (9)
mISTRAL (12)
(KO)NTURLöS (1)
ANSTORM (20)
TJEnARE (2)
BÄRnSTE(N) (6)
mINARET (31)
sPELBAr (6)
ANTITES (27)
(N)ERSOTAD (20)
TVINSOT (1)
STEGvIS (5)
PO(L)ERING (4)
UVeRTYR (1)
(B)ORTFöRA (1)
ÅT(E)RLÄSA (1)
(S)TRIMlIG (3)

Alexander Prytz Hedström
STENBOrD (11)
SALiGEN (4)
ÅTA(G)ANDE (2)
ALLIERA (17)
ANtABUS (2)
BoKSTAV (2)
BEgRAVA (1)
SLAKHeT (6)
SlUT(F)ÖRA (2)
HALNiNG (5)

Zakarias Jonsson
lOGDANS (5)
RUNDhET (7)
DAGSlÖN (2)
KAT(T)DJUR (4)
SENIOrA(T) (31)
O(R)DiNATA (10)
T(O)RKLADA (9)
EsPARTO (16)
FÖR(S)LItA (6)
KRoNTAL (10)

Axel Olesund
REMANEN(T) (2)
GäSTBOK (1)
KaRTAgE(R) (5)
VINRUTA (8)
OKaRINA (9)
OGRÄsA(R)T (1)
RADSLUT (11)
(S)KOLRESa (18)

Jonathan Ljungberg
TRÄNARE (31)
STIlDRA(G) (10)
*KIKÄRTA (1)
TALGMES (4)
NOtaBEL (7)
cLEMAT(I)S (4)
lATMÅNS (4)
TRA(N)SGEN (4)
SLOCkNA (5)
V(I)NgLARE (4)
(T)ELEmAST (3)
INRIsTA (41)
g(R)AVSTEN (12)

Johannes Åman Pohjola
OMSKÄRa (6)
lÄROSAL (2)
ALTARIA (5)
K(A)NoTiST (7)
(D)ÄRiFRÅN (1)
A(K)VEDUKT (3)
OLAtsFR(I) (3)
SPenD(E)RA (9)
ST(O)RkARL (3)
(S)TORLiGA (13)
SnUrRIG (5)