Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-11  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
ROTeRIN(G) (6)
mUNVÄDE(R) (1)
lAGRÅDE(T) (3)
REGNROc(K) (1)
TRASSaT (3)
SNEGLIN(G) (1)
(S)IDRIKTA (1)
fäLTSKÄ(R) (1)
ESKALER(A) (3)
Le(T)TRIST (3)
OptIMIS(T) (1)
*UNGSVEn (1)
DITRESA (18)
VIT(R)YSKA (1)
F(A)RTViND (4)
*M(U)STNInG (1)
(L)IVsFORm (1)
(S)ÅLLNING (1)
S(O)LSKIvA (1)
PRESSRå(D) (1)
KArTONG (5)
SAgOPA(L)M (1)
(S)TORSTAD (2)
INNESkO (2)
KAnTRIN(G) (3)
OR(G)ANIST (5)
KALV(N)iNG (1)
AVER(S)iON (6)
KONSTNÄ(R) (2)
TID(S)RESA (8)
PLADUsK(A) (1)
SYNTARE (6)

Pia Mattsson
(T)REvANDE (2)
RaSANDE (9)
ArSENAL (9)
REDNINg (5)
StEN(S)ToD (8)
STENST(O)D (8)
sTANDAR (9)
LUNnARE (8)
sErENAD (10)
L(A)nDMInA (3)

Roland Olsson
ST(E)NbOCK (1)
FRIsE(D)EL (1)
ARSENIk (7)
L(A)NTGÅRd (1)
GRATiER (4)
ASSONE(R)a (4)
PERrONG (1)
pAMFLET(T) (1)
(S)TAGNErA (12)
(M)ANTISSA (1)
LAnTRAS (10)
(M)EDIOkER (3)
GAlL(S)TEN (3)
BADVETT (1)
SOLVERA (3)
LO(T)TNiNG (4)
ELmSElD (1)
NERRAS(A)D (4)
PROmEN(A)D (1)
SkO(T)TARE (6)
(G)ENIDRag (2)
*SKOBAND (1)
(M)ATsEDEL (4)
NERFRYS(a) (1)
odATE(R)AD (4)
LocK(O)UTA (1)
STELLAR (8)
OARTIgH(ET) (1)
ToNLÄGE (1)
HALVK(L)Ar (1)
INFRYSa (2)
PUTSnI(N)G (4)
SEXTID(E)n (3)
SALThA(L)T (1)
(F)RAMSIDa (2)
ORENSAD (8)
N(A)GELROT (1)
OMKAsTA (3)
SOLSTIN(G) (4)
LAGTROt(S) (1)

Göte Borg
FrAMsYN(T) (2)
SNATTRA (6)
DITKALl(A) (1)
JäSlERA (4)
MÅLtORK(A) (1)
FISKRE(N)S (2)
*FI(N)SLIPs (1)
STATARE (11)
(K)ORSNInG (3)
rASANDE (9)
SANsER(I)F (4)
ISOL(E)RAD (5)
SYREAT(O)m (2)
(K)ANTRINg (3)
RE(VY)kONST (1)
AK(T)IViSM (1)
lEDBROS(K) (2)
SLINDER (5)
aSSEGAJ (1)

Göta Borg
fLANKER(A) (4)

Alexander Viberg Sandström
KROs(S)TeN (3)
(MO)TbeVISA (1)
RödBENA (1)
SPLINTa (3)
*HARPILt (1)
SANdK(O)RN (3)
RASANDE (9)
DITREsA (18)
ANATEmA (2)
*STöRLEK (1)
*pR(O)XIMAL (1)
(E)GENTLIg (2)
STENyxA (1)
FErNIS(S)A (3)
LaNSETT (6)
åDALING (1)
RE(N)sOPAD (3)
ENTONiG (2)
(S)TOLSbEN (3)
U(T)STRÅLA (3)
KORSARm (2)
*InBRO(M)SA (1)
SKRiNDA (4)
ELM(A)SkIN (1)
FRAKTAL (6)
RISTn(I)NG (6)
*TYgBAND (1)
U(T)RÄKnAD (3)
GLOTTIS (2)
ELAS(T)ISk (1)
SK(A)NNING (1)
FESTOnG (1)
SOLVENT (2)
ASAtI(D)EN (5)
LAKRiTS (9)
ORDNaRE (1)
LUNgÖRT (1)
BROSSLa (5)
VÄStERN (1)
LEkANDE (2)
StRiMMA (2)
(K)OLORISM (2)
TROLLI(N)G (4)
SmÅSTEN (2)
(C)ENTReRA (2)
mUcKDAG (1)

Jonathan Ljungberg
SEPIATo(N) (2)
INDOLE(N)s (1)
SNiCK(A)RE (2)
(D)RESSING (8)
TrÄDSO(R)T (1)
OSKALAd (1)
NORRSID(A) (4)
NÖD(R)aKET (2)
MISSALE (1)
F(O)RMALIN (1)
sENTIDa (11)
(N)eRBLÅsT (1)
(S)ENSKIDA (2)

Henrik Johansson
ISOLErA (13)
SmALHET (5)
EREKtIO(N) (4)
TROLL(I)NG (4)
HANdSKE (3)
MOUS(S)eRA (6)
SALTErI (11)
(G)REKISkA (1)
*I(N)TRÄNGD (2)
MAESTRO (2)
TiMS(L)åNG (1)
VITSARE (12)
StiL(G)RAD (1)
HESITEr(A) (1)
NER(L)USAD (4)
BAKERST(A) (2)
STRÄNgA (6)
AUTOMaT (3)
REPORTE(R) (1)
NERR(A)SAD (4)
KOLeRIS(K) (3)
INRÄtTA (4)
VÄTEjON (1)
VERS(A)TIL (3)

Björn Jansson
STAND(E)RT (8)
hOvNARR (1)
BETACKA (1)
OSTERIA (25)
STJÄRNa (2)
FOrMANT (1)
KLANdRA (5)
*sNARAS(t)E (1)
SMITArE (9)
OVIKTAD (2)
KVICKNA (1)
taBLOID (2)
NITRERA (10)
GENSARE (4)
MOToRiSK (2)
aNALSEX (3)
TONTALS (2)
(I)NTERVju (1)
(T)ELEMAsT (6)
NEDSATT (2)
ANOMALI (1)
AV(L)ÄSAre (2)
RYTTErI (2)
BESTIck (2)
oVIKTAD (2)
(D)RAMATiK (1)

Alexandra Svanteson
(Ä)NGLAköR (1)
RISOTtO (2)
KRIsTID (1)
MöNSTRA (4)
(B)ENSKeNA (1)
SLUTARe (9)
(L)aNTERNA (7)
TRADERA (8)
NoRDISK (6)
MONSTER (5)
TANDbeN (2)
ASSieTT (2)

Paul Eberhardsson
VEMHE(L)sT (1)
AFRIkAN (2)
LANdMIn(A) (3)
(S)TORSiNt (8)
GEN(E)TISK (3)
(A)EROSTAT (5)
STaTION (7)
MI(T)TErST (2)
T(E)RMINAl (5)
KORSELd (1)
KAtAPU(L)t (1)
STYRDON (3)
STAVNi(N)G (1)
ARSEnAL (9)
EmIs(S)ION (2)
SNOTTRA (11)
SVAGTON (1)
SNÖbLI(N)D (2)
lITTERA(T) (3)
*MA(N)DRAKe (1)
(S)ELOtISK (3)
ÖRNnÄSA (1)
STREAKA (7)
TUSENdE (2)
öVERDOS (3)
INRIKtA (5)
sTAVELS(E) (3)
*INLOTSA (1)
(O)FAnTLIG (3)
A(n)ESTESI (1)
(G)RUNDbOK (2)
sAMVEtE (1)
REALTID (6)
(K)NASTRIG (5)
RUT(E)RTIa (3)
RyTTeRI (2)
RESPLAN (4)
ROSENdE (2)
FÖRvISA (1)
SEKAtÖR (5)
MOttAGA (1)
öVERTRO (3)
RESPAsS (1)
STORMIg (4)
haGALEN (1)
SAMTaLA (2)
TOLK(N)INg (5)
EGENKÄR (1)
*haJFISK (1)
NEKANDE (2)