Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Ölserien IV  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
ETTIDeN (4)
RASKHET (3)
TRaINEE (5)
INNEr(S)TA (5)
ME(T)OdIST (1)
EmANERA (2)
SOnDERA (21)

Daniel Domert
SEPtETT (1)
(S)InTRING (1)
*N(E)RKOMST (1)
(N)ERSMoRD (2)
(G)ASTRUlA (2)
HAbITUs (1)
F(Ä)LTPOST (1)

James Reimdal
fOKUS(E)RA (1)
SOLsIdA (5)
(S)ANKTIOn (5)
*RUNDSTA(V) (2)
STAG(N)eRA (12)
TURKInN(A) (1)
NORDÖST (1)
RiSTARE (12)
*SKIVARE (1)
AVUNDas (1)

Henrik Holmström
rAKLÅNG (1)
RALJERA (3)
STRIDIS (1)

Inger Wingård
aTROPIN (2)
bROdERA (4)
MARSViN (4)
TRASSEL (13)

Emma Ekman
iBLANDA (3)
GERILlA (3)
STAN(S)ERi (8)
SlITAGE (5)
*HANSELE (1)
lÅGTYSK (1)
ÖSTERUT (1)

Sebastian Ågren
(B)USENKEL (1)
BARNVIs(A) (1)
(K)REATiON (2)
DISTR(I)Kt (1)
SAmTIDA (5)
HÄsTSKO (1)

Johannes Åman Pohjola
NÅTlARE (4)
ALLSiDI(G) (1)
MEGATON (2)
cLEMATI(S) (1)
SeN(S)TARK (5)
APRILD(A)G (1)
RANDSTA(T) (5)

Jesper Åman
STORLAG (5)