Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
U(R)MINNES (2)
KASTvI(N)D (5)
SEdATIV (5)
(E)lASTISK (6)
PELaRGO(N) (2)
SATSdEL (16)
(B)RIGADöR (1)
SNATtRA (32)
A(R)TESISK (1)
TITRERa (16)
IRr(IT)ABEL (1)

Elisabet Claezon
(D)ÖRrVAKT (1)
SONdErA (87)

Pia Mattsson
SALTERI (64)
SÄLjArE (13)
DAmHATT (4)
MAJNiNG (1)
*I(N)BEFRiA (1)
REGNdAG (1)
OTURLIG (6)

Roland Olsson
VITBLEk (1)
DIkTART (4)
FOrNSAL (4)
(S)KATTEÅr (1)
RYG(G)STÖd (2)
s(K)AKANDE (3)
HÖ(S)TFLoX (1)
DÖD(S)RUNA (1)
kLERESI (1)
NEDER(L)AG (7)

Tord Eriksson
KA(N)ISTER (28)
AUToNOM (3)
AVSkEDA (6)
fÖRSÄKR(A) (2)
ANSTäLL(A) (5)
SJALETt (3)
COuNTRY (1)
*DRöMKOR(N) (1)
BArSTOL (11)
SPRiNTA (23)
KREtNI(N)G (3)
INdEX(E)RA (3)

Karin Anderberg
OLUSTiG (9)
LaNTER(N)A (21)
(M)OTOrISK (6)
STRANDa (46)

Maria Åslund
FRISISk(A) (5)
TENDERA (42)
BARMaRK (2)
fÖRvRI(D)A (2)
MäLTARE (3)
TRä(D)GREN (4)
GlITTRA (16)
kONSTIG (8)
POSTILL(A) (3)

Anita Mansnerus
DOMDERA (9)
TRaPETS (7)
TO(R)RLAST (8)

Gerd Forss
bOASERA (16)
*LäNGSTA (1)
H(A)NDSLAg (3)
BLÅSARE (8)
AlLIERA (17)
sARGKA(N)T (1)
GREKISK(A) (4)
MISSiON (4)
*UTDRAGA (2)
BARHÄNg (1)
DElSTAT (20)
ETERNIT (8)
D(E)LAKtiG (9)

Alexander Viberg Sandström
(H)ARMONIK (2)
SOLITÄR (4)
(S)KrIANDE (7)
ARGSINT (19)
gROENDE (3)
SEKUNDA (6)
(C)LeMATIS (4)
STORM(A)kT (10)
(R)ADIOTaL (9)
ENkRoNA (7)
lAXATIV (1)

Jonathan Ljungberg
(F)ASTETiD (6)
ALkOTES(T) (3)
INSkOTT (2)
D(I)SKNIng (3)
TSUNaMI (2)
HuSF(A)DEr (1)
LITaNIa (5)
P(O)LAROID (3)
mASSAGE (5)
RoTÄNDA (8)
OtÖRSTI(G) (1)

Anders Apoy
LADdARE (14)
REALIST (54)
DRIVArE (5)

Sebastian Boukachabia
SERENAD (20)
KVARST(A)d (4)
AMNEsTI (24)
SNiDARE (69)
FUSkARE (6)
dOSSIER (14)
STORLAg (6)
ERODERA (18)
RIKSVäG (1)
STEGViS (5)

Henrik Johansson
bLONDIN (3)
HaNSEaT (3)
fÅG(E)LART (2)
REOSTAt (27)
KATTRAS (5)
FaDErLI(G) (5)

Cecilia Karlström
sENDRAG (20)
D(A)GsEDEL (3)
sTELLAR (11)
SAlIGHe(T) (9)
SKROlLA (4)
*HERRANS (2)
RASANDE (22)
VINSOrT (3)

Björn Jansson
LATINA(R)E (15)
BESKr(I)VA (4)
SIGN(A)TUR (7)
N(E)DERStA (21)
SATUNgE (4)
INTOlKA (7)
pULSERA (16)
HUND(S)ELE (2)

Alexandra Svanteson
sNATT(A)RE (35)
PAMfLE(T)T (3)
SENTeRA (41)

Johannes Åman Pohjola
BATtERI (22)
OPPONEn(T) (2)
ETTusEN (3)
SEmI(N)ERA (9)
S(A)TSNING (7)
GETRAmS (6)

Paul Eberhardsson
ERIGERa (10)
fREDNIN(G) (2)
ARTIkEL (17)
INSKOLa (11)
HÄRSkNA (5)
STrUNTA (25)
KOREANs(K) (1)
TRASSLA (24)
GENERAL (16)

Helena Tregaro
BEFäSTA (4)
KRIGARe (11)
SKALaRE (22)