Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SJÖMANS(KAP)  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
SKAVSÅR (2)
SKA(D)EFRI (3)
METADON (7)
nATURLI(G) (11)
TVÅ(D)ELAD (1)
*T(Ä)NdSTÅl (1)
NAT(T)VIOL (2)
SKRINDa (23)
JODSALT (1)
*(D)EdIKERA (3)

Gustaf Bergström
SpELARE (15)

Roland Olsson
LEDamOT (8)
RINGHEt (3)
TANDLöS (9)
aBANDON (1)
rUMSLIG (2)
LATMåNS (4)

Mikael Ström
sNASKIG (3)
IMAGIN(Ä)R (1)
(E)tErNELL (2)
MÅLGÅRD (1)
*PrOVSAL (1)

Alexander Viberg Sandström
STAtIST (2)
STRIgLA (14)
TURISTa (10)
SChA(L)ETT (1)
DeSSUTO(M) (1)
PRES(S)ARE (10)
bOGSERA (6)

Jonathan Ljungberg
MARSIP(A)N (5)
SPrÄTTA (7)
*AVLöSEN (1)
TABLOID (3)
SPiNETT (4)
NÄSTIpP (1)
VITSE(N)AP (4)
STORKnA (20)

Henrik Johansson
ASKuNGE (3)
AnMÄRKA (4)
NOTARIA(T) (4)

Björn Jansson
STORSI(N)t (7)
SNÄVHET (3)
*EFTERLi(V) (1)
STiLREN (35)
*BANKDAG (1)
FRITAgA (6)
ANStALT (9)
NER(V)BAnA (1)
EDITERa (26)

Alexandra Svanteson
KAnTRIN(G) (9)
EdITERA (26)
sLUTRAD (9)
REnODLA (22)
SEnDRAG (18)
MARSvIN (7)

Turid Petersson
fÖR(G)IFTA (2)
FUNGERA (12)

Paul Eberhardsson
DRABANT (6)
ES(K)APIST (1)
TRASSlI(G) (21)
b(I)LSPORT (3)
SNUSARe (39)
SEMEST(e)R (8)
H(Ö)FTNING (1)
InRISTA (40)
(F)ÖRKASTa (3)
NEDRA(S)AD (5)
ReaLIST (50)

Michaela Otteborn
STrANdA (43)
TURNEra (28)
GRADTaL (7)