Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Claes von Hofsten
STErOID (21)

Anita Mansnerus
DITREsA (54)

Gerd Forss
SPRUn(G)IT (2)
STU(D)ErAd (8)
BEHORNad (1)
MUsIKAL (4)

Alexander Prytz Hedström
TE(N)ORIST (13)
rENSNÅL (1)
OmGÄRDA (2)
TOMGlAS (5)
BOcKnING (2)
SOLREGn (6)
zELOTI(S)M (4)
LJUStER (2)
SKISSE(r)A (10)
OSLITEN (13)
TOMGLAS (5)

Sebastian Boukachabia
NOT(A)RIAT (4)
SYDvaRT (2)
LIDn(E)RSK (11)
MINS(T)ING (3)
TROSNIt (2)
kV(I)TTERA (7)
LANTRÅD (6)
STENaRT (7)

Madelene Bäckström
U(t)RIKES (13)
ZENITAL (12)

Mikael Brenning
DAnSArE (54)
TRAKTAN (2)
MARATOn (8)

Sebastian Ågren
RA(k)ETbAS (4)
UTVINNa (5)
NErSO(T)AD (20)
(T)rÅLNINg (1)

Johannes Åman Pohjola
LITAUiS(K) (3)
ODeLBAR (10)
INFÄsTA (6)
tRAINEE (6)

Anders Lindén
STAG(N)ERA (32)
SEXUElL (4)
GENERal (16)
A(N)VÄNDA (1)

Helena Åman
SMATTER (14)
SÄnDARE (35)

Pierre Östberg
HaRMLöS (4)