Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(LOPP)MARKNAD  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
GENeRAL (15)
måNGLAR(E) (6)
(E)LMäTARE (5)
RisTARE (53)
S(T)RÖhALM (1)

Daniel Domert
(B)ESKÅDAn (4)
(T)OSigHET (3)
kILSPÅR (1)
(T)rILSKEN (10)

James Reimdal
NAURISK (3)
ORDSTaM (11)
OrALSEX (8)
*LÖ(S)DRIvA (1)

Martin Bender
ST(R)IdBAR (15)
NOtARIE (52)
SE(n)aNTIK (3)
TALANdE (22)
OTRoHET (4)

Pia Mattsson
FRIlaND (3)
TrÄNaRE (28)
STARK(T)ON (4)
SpANIEl (6)
INTRAdA (11)

David Lundin
FRAMSTå (5)
SLUNTiT (2)
(R)IVSTARt (5)
mAGISTE(R) (9)

Måns Eriksson
TA(N)DSTEN (18)
STORMIL (6)
SMÄDARE (11)
HALSTER (15)
GENERÖS (3)

Roland Olsson
HäStLOR(T) (2)
*UTBLAND(A) (1)
DöVSTUM (2)
KNASTRA (11)
T(R)ILSkEN (10)
ELDFARA (4)
(A)RBETaRE (6)
kALIFAT (2)

Christian Andrén
sTRANDA (41)

Anita Mansnerus
SNuSARE (38)
TRAKTER(A) (7)
STAVE(L)sE (6)
ALgEBRa (2)
SENAtOR (55)
(S)TADSdEL (9)
*BRÄSSER(A) (1)

Gerd Forss
ELDVAKt (9)
REgNDIS (5)
PoLYmER (1)
STOrKRi(G) (5)

Per Adamsson
SAMLING (8)
ÅRSKORT (3)
NAtURIS(T) (9)
ocKRARE (3)
(S)TANSERi (17)

Emma Ekman
SKANDAl (9)
KOPiERA (9)
JÄviGHE(T) (1)

Matilda Ekman
SExTANT (11)
fUNDERA (11)

Zakarias Jonsson
TIOTaLS (11)
*KALLHET (1)
NEuTRoN (3)
SNICKRA (8)

Marie Jonsson
*nERTAGa (1)

Johannes Åman Pohjola
MODeRAT (24)
Ta(R)ANTEL (16)
SlARVIG (8)

Helena Åman
s(K)IDRESA (11)