Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TRÄPINN(E) (3)
INORDnA (12)
STuVN(I)NG (1)
MÖRSARE (7)
TRONTAL (10)
(A)RIANISm (1)
(G)RUNDARE (7)
ORGAN(I)ST (20)
HAl(K)RISK (3)
DIKTARe (27)
TORRHeT (7)
*REMOLAd (1)
SYNdARE (13)

Nils Berner
OLIgARK (3)
SONDeRA (80)
(F)ÄNGELse (2)
UtE(G)RILL (2)
IN(T)ERnAT (10)
InDISKA (9)
kRIsTNA (24)
UTSL(A)GEn (11)
(T)RILSkEN (10)
KRISTNA (24)
RiSKERA (31)
TRADERA (35)
*LUSTINg (1)

Niklas Elmefjäll
STäD(N)ING (5)
STADIOn (25)
vITSENA(P) (4)
SiDEROS (8)
STATIOn (15)
TRIlOGI (3)
SIMNiNG (4)
S(N)ATTArE (34)
(S)NÄLLhET (5)
ROVTAnD (3)
NERR(Ö)STA (9)
STOR(B)ANd (10)
gRISÖRA (3)
*H(E)LOTISk (1)
LEKTIOn (12)

Lisa Blohm
(U)NDERStA (12)
SKr(O)TBIL (3)
(R)OTSaKER (2)
ElDFAST (14)
OSTERiA (72)
ÖRONVAx (3)
bRÖDKA(n)T (3)
EMELLAN (2)
EbENIST (6)
*GESTApO (1)
ANKOMST (1)
PLÅSTER (5)
SMuLTR(O)N (2)
STAVFEL (6)

Henrik Jonés
TRÄSLAG (2)
UT(S)KRIVA (2)
INNEBä(R)A (1)
POLYGrA(F) (1)
TRoNST(O)L (4)
VErSION (11)
mONST(E)RA (25)
ToRE(A)DOR (3)
D(O)MINANT (5)
(K)LASShAT (1)
OrDSTAM (11)
TrASSEN(T) (24)
HumANIS(M) (1)
(R)IDKOnST (4)
TORnERA (32)
bASSOLO (2)

Johan Rönnblom
REALTID (18)
kALV(D)ANS (1)
ISMASKI(N) (2)
MAtERIA (15)
SpANARE (21)
KLaNTER(I) (14)
S(N)ATTERI (33)
ApPARAT (1)
TETANUS (7)
INSpELA (13)
*D(A)MMNINg (1)
*REAgENT (1)
(S)TAgNERA (32)
RIKSSAL (1)
L(I)GuSTER (2)
SkRiLLA (3)
BRUkARE (2)

Johan Berner
DesSERT (4)
dEXTRAN (4)
(G)ERAnIUM (1)
EtTDERA (8)
OFRIhET (5)
PROTOzO (2)
*INNESTå (4)
TEtANUS (7)
SALTARE (13)
RENStEk (3)

Björn Ericson
SEGERtI(D) (5)
UNIERAD (6)
TADlARE (22)
SNUSArE (38)
MET(E)RViS (2)
HEMSTAD (7)
PROSAI(S)K (4)
BIn(D)SULA (1)
TjERK(E)SS (1)
(S)TANDERT (19)
(F)UGASAtS (1)
(A)SYlLAND (1)
DENoTE(R)A (5)
D(A)TERiNG (14)

Daniel Domert
LEGITIM (7)
SpIRANT (8)
*ÅTLEDaS (1)
*OrOANDE (12)
FEBeR(F)RI (1)
DRAG(S)TEr (16)
NÄrS(L)UTA (5)
KAStELL (8)
FAKULTE(T) (1)
AS(a)TIDEN (8)
AUDIENS (14)
(R)öDhÅRIG (1)
(G)RANDIoS (9)

Erika Jonés
ANTITES (25)
SpR(A)TTEL (7)
VÄNSLas (1)
OTADLIG (4)
(S)OLuTION (3)
SAlTERI (57)
fÖrNÄRM(A) (1)
(H)YREsTAk (2)
*DaMJACK(A) (1)
OSTERiA (72)
STICKAs (2)

James Reimdal
STAmBA(N)A (5)
ELOxERA (4)
HALSTrA (5)
TIDSRUM (2)
*(K)lETNING (1)
TREvARE (13)
KRUTRÖK (1)
ElEGANS (4)

Andreas Carlsson
*ORgANSA (1)
SeNI(O)RAT (30)
OSTErIa (72)
TÄRNINg (3)
LEDsAGA (12)
OPERErA (11)
OStERIA (72)
TRÖSKEL (2)

Martin Bender
*SILLHAj (1)
HALSTER (15)
SILLAKE (5)
RUST(N)iNG (7)
BOASeRA (15)
BOASERA (15)
(S)TaNSERI (17)
BEDRAgA (6)
AStE(R)OID (20)
ZINKSP(A)t (5)
(A)DELSKAP (2)
NEUTroN (3)
SÅLUNDA (3)
INSMORd (7)
(A)NDLIGEN (1)

Claes von Hofsten
FRiTERA (17)
BRANDb(i)L (3)
TRAsSLA (21)
SNAt(T)aRE (34)
*LATSIDa (2)
STRATeG (17)
SORG(B)ANd (6)
OORDNIn(G) (2)

Alexander Forslund
ESpARTO (16)
fRILANS (8)
sKILDRA (17)
föRLÖPA (1)
UnDE(R)MAn (3)
SPE(T)ÄLsk (3)
LATITuD (7)
NATTv(A)RD (1)

Patrik Grönvall
BOTTNIN(G) (1)
SUmMERA (8)
LAkONIS(K) (2)
*uTSPÄDA (2)
KASTaRE (36)
sTRECKA (10)
fRI(K)TION (4)
rETSInA (58)
StRETTA (8)
ÅSKåD(A)Re (2)

Eva Hedman
SÅNGbOK (2)
OkAmMAD (1)
UNdERST (12)
NOTARiE (52)
TAL(S)PRÅK (4)
sPRINTA (22)
BESLUtA (6)
BOASERa (15)
mACHETE (1)

Elisabet Bruzelius
FörLÅTA (3)
RESTERa (34)
ÖVEr(T)AGA (2)
STöVARE (5)
LUNTARE (29)
LISmARe (25)
fLERTAL (5)

Pia Mattsson
BI(L)SPORT (3)
SLAGORD (14)
GLIdARE (22)
AnSIKTE (19)
TARMBEN (5)
LANTGå(R)D (1)
DiGGARE (4)
oPArTI(S)K (3)
TREvA(N)DE (6)

Fredrik Hansson
TANdLÖS (9)
UNIERAD (6)
bEUND(R)AN (3)
RUINERa (16)
(S)AtANIsK (5)
OLIsTAD (15)
OSEEdAD (6)
SURFaRE (6)

David Lundin
(F)ELLATiO (3)
*AvSTIGA (5)
RyTAnDE (9)
sALI(G)HET (7)

Inger Wingård
(K)ANISTER (27)
aRTENOm (11)
F(R)ILISTA (2)
K(A)NOTlED (4)
LASRING (8)
(A)LFRESKO (2)
ORENSAd (13)
(F)OlKVAGN (1)
SKrITTA (24)
KARUSEl(L) (4)
LEkTRIS (14)
StEnCIL (6)
NAGElSa(X) (1)

Leif Berglund
ISOLErA (45)
STUDERA (51)
SPRItSA (16)
TEODOLI(T) (2)
AVLASTA (5)
vETANDE (6)
UTDRAG(E)N (7)
*INRÖSTA (3)
AVUNdAS (2)
KASSERA (25)
B(A)RNsTOL (18)
RETRäTT (2)

Måns Eriksson
S(M)ÅVINST (2)
YTtR(A)NDE (3)
STeNRAS (29)
sTUDERA (51)
e(N)SArTAD (14)
(K)ANISTER (27)
REAPLaN (6)
RE(T)IRERA (9)
STäNGER (7)
bESANNA (5)
DRiN(K)ARE (6)
ZInK(S)PAT (5)
ANRÄTTa (7)

Roland Olsson
TANDS(T)EN (18)
HALvTON (1)
TIPPArE (2)
OIN(F)RiaD (1)
SN(O)RGÄRS (3)
SERVeTT (4)
mORdLUS(T) (7)
ARDEnnE(R) (3)
*fEST(F)OLK (1)
bASI(D)IER (1)
SIGnERI (2)
RUNSTAV (2)
OMTEnTA (5)

Tord Eriksson
Ö(V)ERMaKT (1)
STORdIA (47)
BUS(S)RESA (5)
SÖKANdE (10)
(N)yPONRoS (3)
(D)EmONISK (4)
RETSiNA (58)
BESTyRA (8)
NATT(F)LYg (1)
INGReSS (6)
ESKAlER(A) (14)
eLEFANT (9)

Per Christensson
INsEgEL (6)
ENSLINg (6)
(N)oSSErOT (6)
KAFE(G)äST (1)
SAMEtIN(G) (7)
LÄTTNAD (7)
KR(E)TnInG (3)
*AKTIER(A)S (1)
(K)NALLERt (3)
PREDIK(A)T (6)

Karin Anderberg
SAMTIDa (9)
FLOTtAR(E) (10)
MOTBILD (1)
HAVSvIK (2)
OMSKäRA (6)
SIONIST (6)
SOJASÅs (2)
STeNING (9)
SOLOlJa (1)
ToVNING (4)

Mats Jacobsson
KÄLlARE (6)
ZONGRä(N)S (1)
STRANdA (41)
LöPBAND (1)
GRISFoT (2)

Stina Lundin
SPATTIG (3)
(UT)TYDnINg (2)
KRAS(S)HET (2)
*lOTSARE (7)

Anna Andersson
OSTERIA (72)
NEDKaST (14)
STIgMAt(A) (4)
E(S)KAlERA (14)
STRIGLA (14)
LUNtaRE (29)

Maria Åslund
FRI(S)ISkA (5)
SILVRIg (2)
OSnUTEN (2)
oSPELAD (8)
*(F)LUKTARE (2)
aZERISK (20)
LÖS(S)JoRD (1)
vALKERI (2)
SP(R)ATTEL (7)
TIPSARE (23)
KnEGARe (7)

Christian Andrén
TIoNDEL (14)

Tommy Vaske
PERSIkA (5)
ELRiTSA (58)
LINsLUS (3)
MARATON (8)
SToRLEK (10)
STARTER (18)
AvSIDES (5)
STÅN(D)ARE (22)
NORDOST (6)
KATEDER (9)
MINNEST(AL) (1)
hArTSIG (3)
MÄS(S)HALL (1)

Cathrine Bergman Reitz
(B)EVITTnA (2)

Mikael Ström
KANOnMa(T) (3)
TRENDIg (11)
*PrI(S)JAKT (1)
fÖRNE(D)RA (2)
STORDIA (47)
KOLONIS(T) (1)
TRIPSAR(T) (5)
(N)ErSÖlAD (2)
TRENdIG (11)
RESpaSS (1)
(S)TORPAcK (1)
TENDERa (36)
ÅTeRKÖp (2)
SARDELL (11)
(B)eTATRON (3)
STEnSOP(P) (1)
SADE(L)TAK (3)
SOLBrÄN(D) (2)

Anita Mansnerus
LATINeR (30)
ElRITSA (58)
ASKE(T)ISM (2)
(S)KROTaRE (5)
MATErIE (3)
O(G)ENERAd (8)
SkVADER (8)
TOrNERA (32)
NåLDYNA (2)
(I)NTONeRA (8)
PRISTAk (4)

Anders Skjäl
ADeRTON (20)
TRATTIS (5)
TRASSLa (21)
FInGERA (17)
*SEN(O)RiAt (1)
ERINRaN (16)
SVALHET (2)
MOLNTUN(G) (1)
RIsKZOn (4)
KURDI(S)KA (3)
(T)EXtnING (1)
TID(S)REsA (18)
rEN(T)UNGA (4)
ÅLDErM(A)N (3)

Gerd Forss
NEDE(F)TER (1)
GLAS(S)BAR (7)
tRÖTTNA (8)
*MATINEE (1)
SVÄRSoN (2)
LIKGARn (1)
ReNSARE (26)
KÖLISTA (3)
SENTERa (39)
mAZARIn (2)
REVNINg (2)
S(T)ENSTiL (6)
ANTITEs (25)

Erik Elvers
SnIDARE (67)
SOnDERA (80)
SPRID(A)Re (11)
*LEV(I)TeRA (5)
TRÅLaRE (18)
KRONIsk (1)
DRIVAre (5)

Emma Ekman
FäStMAN (2)
UnDERSA(M) (6)
OmPRÖVA (2)
BESöKAR(E) (2)
ISOlERA (45)
HÖsTNAT(T) (2)
SMÖR(S)åNG (1)
TORnSI(L)O (1)
DRÅPSlA(G) (1)
MIrAKEL (2)
ÄLGSTEk (1)
APElSIN (7)

Yann Moreau Bruun
ELBRIST (2)
Å(T)TIoNDE (1)
MÄSTARE (24)
TANKEL(A)G (2)
LANThEM (1)
LamMS(T)EK (2)
STENKoL (10)
LÅNGSAM (1)
RAkETBA(S) (3)
EBeNIST (6)
ÖLÄnDSK (1)
GLOTTIS (5)
ARAbiST (5)
gELCOAT (1)

Susanna Niklasson
BiLRUTa (4)
bILSTOL (3)
FOTsULA (1)
(A)BORTERa (4)
(A)BORTErA (4)
(T)ARMvRED (3)
(S)TIFtARE (9)

Alexander Prytz Hedström
KARLATA(G) (1)
*BERGSAL (3)
VALSE(G)ER (5)
kLOSTER (10)
ALKOtTE (8)
VIDFÄST (1)
SNOrU(N)GE (3)
REMISsA (11)
STANDAR (18)
(S)LAgVERK (3)
*InBAKAD (3)
*SNÖBORG (1)
STRIDbA(R) (15)
rIMtURS (1)

Zakarias Jonsson
(G)RAvSTEN (12)
BO(K)TITEl (1)
KLASSrU(M) (1)
TRaKTOr (5)
(T)EXTSIdA (3)
(L)AVASTen (4)
OÖnSKAD (6)
ORGIASM (3)
STILlNA (11)
GNATArE (5)
nOTABEL (7)
TULLARE (19)
(P)ARTISaN (8)
LA(S)TKRAN (3)

Malin Ståhlner
(T)RÅDSMaL (9)
TONSTEG (6)
ONANiST (11)
LiNDARE (31)
VIALART (3)
G(A)TUFEST (3)
LEKTRIS (14)
RESONÖr (3)
STORkNA (20)
LOTTeRI (26)
INSIDeS (3)
aNNaLER (12)
(S)ANDKORn (7)

Kerstin Palö
NÄSbLOD (1)
BLÖTSNö (1)

Alexander Viberg Sandström
PrESTIG(E) (2)
SÄRDrAg (5)
FRILaNS (8)
RAdSLUT (11)
SLInDER (20)
SNU(S)TORr (3)
(S)TRAMALJ (3)
MARXISm (2)
BrEDS(I)DA (7)
VITMOS(S)A (2)
SKEVRIN(G) (1)
sÅNGKÖR (1)
FISKarT (1)

Axel Olesund
NERSLAG (12)
UTEKATT (2)
oVIKTAD (5)
GALATeR (5)
lÖDTENN (3)
vRENSKA(S) (1)
(G)LASBURk (1)
NÄr(S)TRID (8)
DELSTaT (19)
ELRITSA (58)
*HaVS(F)OLK (1)
TRESP(A)NN (10)
(N)EDRUSTA (8)
ANMÄRkA (4)
(K)ALmARIt (3)

Jonathan Ljungberg
lÖSKR(A)GE (2)
OStERIA (72)
D(Ö)DtRIST (2)
FARMaRE (4)
cLEMATI(S) (4)
FLYTTaL (1)
LÅGpRIS (1)
JÄMTSkA (1)
HELSVA(R)T (1)
FRAMLET(A) (2)
(G)ASPeDaL (3)
bLODST(E)N (5)
Sv(a)RTMES (2)
NATURG(A)S (5)
ELDVAKT (9)

Martin Johansson
OTyDLIG (1)
TUKTArE (6)
R(E)pMÅNAD (1)
DAtErIN(G) (14)
BAkElSE (5)
ÖVERS(I)Da (1)
(F)RaMTAND (3)
UNDeRTA(K) (4)
(S)ExTONDE (3)
LANDSOr(T) (28)
*TOTAL(T)ID (2)

Anders Apoy
*OROAnDE (12)
BESPArA (5)
BERUSaD (6)
*POLIMiK (1)

Henrik Johansson
SKEJTA(R)e (2)
LÄSPRä(S)T (1)
SVARTNa (22)
*STESOLI(D) (1)
KARDNI(N)g (5)
(E)NTRÄGEn (3)
BEKANTA (3)
P(R)OFETIA (2)

Erik Bengtsson
KöPSVAG (1)
INDuST(R)I (6)
*LaNDARE (6)
FOTBOja (2)
BE(S)KÅDAN (4)
STARKöL (7)
*STeLNAD (1)
TeXtRAD (11)

Sonny Apoy
ORMBUNK(E) (2)
S(T)ORHELG (4)
FOLkPA(R)K (2)
STAR(T)ARe (15)
öVER(F)ART (2)
sÖNDRIG (4)

Cecilia Karlström
SNEDtAK (11)
(M)ATBRIST (3)
tIPSARE (23)
SOPNINg (1)
NED(E)RsTA (19)
ETERiSK (7)
(S)pINnARE (11)
SlITBAR (7)
tANGENT (6)

Peter Sävinger
SKÖTSEl (3)
FuNGERA (12)
(S)KRIvARE (7)
AvLOSSA (7)
(S)TENKASt (13)
SKrIPTA (5)

Björn Jansson
(N)ÄrBUTIK (1)
B(A)LTiSKA (2)
LAMI(N)ERA (15)
ÖROnVAX (3)
INRäTTA (21)
SLiNDER (20)
*TaMGRIs (2)
KÄTtERI (2)
P(A)rTIKEL (4)
EnSArTA(D) (14)
BOTANIK (2)

Mikael Brenning
RINGLEK (5)
(O)TREVLIg (6)
TUMLARe (20)
SKAPARE (9)
*MANIERA (2)
RE(S)ONAnS (12)
STIGARE (41)

Sebastian Ågren
SpL(I)TTER (6)
LANtRÅD (6)
KoNSERT (8)
HAnTERA (22)
VERKTyG (1)
STORmIL (6)
RÖD(S)PriT (3)
HElSIDA (19)
L(I)KNAnDE (4)
pRESENT (7)

Alexandra Svanteson
TRÄNgTA (5)
TRÄNGAs (5)
MöRSARE (7)
DRESsIN (18)
SNURRIg (5)
SNIdARe (67)
(S)lAKTaRE (17)
MASSAGE (5)

Johannes Åman Pohjola
KRIStNA (24)
(T)ESTATOr (4)
REGLeRA (10)
S(E)DUMaRT (4)
DURATIO(N) (6)
S(E)GElTUR (2)
KRISTNA (24)
MAsSERA (20)
ArvSLOT(T) (2)
HARMO(N)IK (2)
(I)nSTABIL (5)
TaTARIS(K) (7)
DITRESA (49)
SLITSaM (6)

Turid Petersson
TuLLARE (19)
ANSäTTA (6)
SPÄNStI(G) (6)
(N)ARRATIv (2)
HotBILD (2)
DISTaNS (18)

Paul Eberhardsson
SOMA(L)IEr (8)
ITErERA (9)
*S(VA)RSRUtA (1)
*(G)UDSVeRK (1)
TIPPARE (2)
(O)ENIGHeT (1)
ENSARTA(D) (14)
(S)TÅLKAnT (3)
TOLErA(N)S (27)
GuLDRAM (4)
SKO(L)RESA (18)
HERRSId(A) (6)
TeGELR(Ö)D (2)
STOR(k)ARL (3)

Helena Tregaro
InSKR(I)FT (1)
KRöGARE (4)

Jonatan Jungmalm
*TAKREDE (1)
SLITAGE (16)
sNATTER (33)
*GÄSTErI (1)

Monica Ringheim
FESTSAl (8)
LANSERA (54)
åTTIOEN (6)

Jessica Käll
GRÅBRUN (1)
ELÄNDIG (3)

Gustaf Gimstedt
INRIkTA (11)
SKÖNhET (4)
ELrITSA (58)
ENSTAKa (18)
*HANDBEN (1)
HÄS(T)sKiT (3)
S(A)TSNING (7)
(B)ARNSEle (3)
(D)IaBETEs (1)
TOrNERA (32)
FÖRMODA (2)
TRaGISK (12)

Erik Johansson
(A)RBETSAm (3)
ELRITSA (58)
rINGARE (27)
BLOD(S)TeN (5)

Thim Svensson
BES(K)rIVA (4)
SÄNDARE (34)
SLADDRA (18)

Mattias Persson
LAsT(N)ING (14)
*NERLYSA (1)
SkANDAL (9)
SLUDDRA (10)
LYSSN(A)RE (3)
KANTaRE (6)
AZERISk (20)
RISKERA (31)

Sara Sivre
*LASaNGE (1)

Luise Ottosson
RuLLATO(R) (1)
VÄnSTRA (5)

Tova Juhlin
SLAGORD (14)