Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 2000  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
oLÄSLIG (2)
URINeRA (12)
SKAmLIG (1)
SEPArAT (5)

Ola Torstensson
FRiSTAd (19)
INVÄnTA (5)

Nils Berner
MISSTRO (8)
SJABBEL (1)
SÅKLART (2)
*VIDLÅTA (1)

Lisa Blohm
*OFREDliG (1)

Johan Rönnblom
SPELmAN (5)

Jörgen Strand
TRASSLIg (21)