Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KATTFOT Cup 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
NA(T)TBUSS (4)
TUNNBRÖD (3)
TONåRIG (2)
LETARGI (12)
TRASSaT (6)
VALDENS (1)
BLA(S)TRIK (3)
SLINGRA (27)
DILIGENS (2)

Henrik Jonés
SkOLTiD (5)
TuR(S)KIDA (3)
ST(O)RViLT (6)
R(E)NSOPAD (3)
ESK(A)LERa (14)
IDROTTa (17)
TRAN(S)ITo (16)
kNATTRa (7)

Håkan Nord
INFALlA (4)
VALKYrI(A) (2)
ATROfI(S)K (4)

Johan Rönnblom
(S)ILHUETt (1)
RÖTSlAm (2)
KO(N)TEnTA (6)
TESTARE (39)
PEkINES (2)
HEMSTAd (7)
S(E)CKLInG (1)

Daniel Domert
(S)ELOTISM (6)
MARTERA (3)
PeNSION (4)
*tACKoRD (1)
BURLESK (1)
TOBA(K)iST (2)
VÅRDKAS (1)

Martin Bender
DERIVAT (9)
STUtERI (16)

Inger Wingård
hAGTORN (2)
SkRALTA (2)
BiLRESA (19)
STUDERA (51)
GUCK(U)SKO (1)
PARAdIS (7)

Måns Eriksson
TRIMmER (2)
GLAN(S)tID (7)
lEVE(R)ERA (1)
STORmIG (6)
DAGSFOR(M) (1)

Anna Andersson
TR(A)SSERA (24)
ANDeRIK (10)
VETeRAN (7)
GETRAmS (6)
UT(S)tRÅLA (7)

Per Adamsson
SENTENS (4)
HELSIDA (19)
(T)OLErANT (16)
MASONiT (8)

Emma Ekman
mäRGBEN (1)
LIfTaRE (20)
APOSTEL (17)
StRIMLA (14)
GALLeRI (6)

Marie Jonsson
DELAKT(I)g (9)
(S)INISTeR (8)

Sebastian Ågren
F(I)NALiST (3)
FORMLIg (2)
FRoNTAL (6)
TR(A)VESTI (7)
SAMKväM (1)
MANS(T)ARK (5)

Johannes Åman Pohjola
S(L)AdDRIG (15)
kLOSETT (2)
UT(F)ORSkA (2)
(S)ATInERA (32)
TEmA(R)eSA (8)
SPISARE (6)
(A)eRoNAUT (2)