Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
LÅNGVIK CUP 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
MOtSATS (8)
REtINAL (30)

Anders Skjäl
KOL(S)VArt (6)
ENDASTE (21)
ERgONOM(I) (2)
KONStRA (19)
STeARIN (89)
TÄNdARE (16)
G(R)ADiEnT (17)
BESTRI(D)a (22)

Gerd Forss
(A)MBROSIA (2)
ArTEGEN (13)
FÖRSOrG (1)
(D)AGTINgA (2)
TABLOID (3)
RELATIV (4)
SARDELL (11)

Maria Ellfolk-Lasén
OBLIGAt (3)
METRISK (6)
SPoRTEL (6)
HALsGRO(P) (1)
pAUSERA (5)

Stefan Sjöblom
ASTErOi(D) (20)

Mikael Forss
LOTTERI (26)
RINGARE (27)
NOTARIE (53)

Pia Sjöblom
REPäNDA (1)

Ann-Kristin Hokkanen
FlUSTER (4)
GRANrIS (8)