Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
S(OM)MARDAG  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
PREDIKA(T) (6)
(S)TILsORT (5)
ASsIETT (21)
rIVSTAR(T) (5)
mOTGIFT (1)
(D)ELMÄNgD (1)

Björn Ericson
mISSALE (7)
SkEDBLA(D) (1)
NEDSTÖT(T) (2)
nE(R)LUSAD (13)
TORDERA (11)

Pia Mattsson
hÄNGARE (7)
SUgANDE (2)
LANGETT (2)
SÄLjARE (13)
lANdERI (22)

Inger Wingård
TROT(S)ARE (7)
NAtEART (13)
(S)NIRKLAD (3)
*DRÄPaRE (3)
KRINGLA (11)

Roland Olsson
bORTRES(T) (5)
(N)IOTIDeN (2)
vÄLSTÅN(D) (1)
LiNJERA (15)
MOTo(R)ISM (1)
NATEART (13)

Malin Ståhlner
*UtLÅNAD (1)
SKALeRI (12)

Alexander Viberg Sandström
pROVBIT (1)
UTsPISA (6)
TrASSEL (42)
N(A)tTNING (1)

Jonathan Ljungberg
MILSb(R)ED (2)
K(R)ySSARE (4)
STILsOR(T) (5)
(V)IbRATOR (2)
SIGnERA (44)

Alexandra Svanteson
*(G)RANnHET (2)
SOLS(T)ING (11)