Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
AUkTION (11)
ASSO(N)ERA (6)
(O)RDINERA (18)
STaRTER (18)
ORIKTIG (4)
ROtUNdA (9)

Johan Rönnblom
EGENArT (16)
U(T)STRÅLA (7)
STAD(K)ANT (2)
PULSERA (16)
dENSITE(T) (11)
(L)ANDSORT (30)
RE(S)iDERA (14)

Johan Berner
ANEKdOT (11)
RENRASI(G) (10)
PUNK(T)eRA (4)
BRE(D)SIdA (7)
FlADDRa (8)
BLESSyR (2)

James Reimdal
FROnTAL (6)
TREVARE (13)
SALTST(E)N (18)
INTRaDA (13)
sIDRUTA (10)

Tove Lundeberg
PuNK(T)ERA (4)

Jannike Molander
OTEXtAD (3)
BRA(S)sERI (4)
SIKTARE (21)
FöRHÖJA (1)

Måns Eriksson
tECKnA(R)E (1)
HÄS(T)KARL (3)
TRÄTRAL(L) (1)
STIN(N)Het (3)
OFfRINg (1)
RÅSTEKa (7)
PLÅStRA (9)

Karin Anderberg
FANTASi (8)
BESEgLA (4)

Maria Åslund
FESTlIg (4)
DERIVAT (10)
sTÄNKAR(E) (9)

Lena Vikberg
EldVAPE(N) (3)
SEGLATS (16)
SMåLAND (6)
nEDKAST (14)
FARTGRe(N) (3)

Anita Mansnerus
SPRINTa (22)
(S)TAMGäSt (2)
PIlSNER (6)
INSPELA (13)
T(O)RRDaSS (7)
TRASSeL (42)
*Omk(A)STAD (1)

Gerd Forss
LEdNING (6)
OMSÄTTA (7)
vINNARE (29)
EDERING (3)
GRObLAD (1)

Per Adamsson
SMyGARE (6)
OLIStAd (15)
GaRANTi (14)

Emma Ekman
MäRKlIG (1)
BElAMrA (4)
SLiNgRA (27)

Maria Ellfolk-Lasén
KLAtTER (3)
DAnSARE (51)
KRUsTAD (9)
STRIPpA (2)
*ELDVäRN (1)
PLÅStRA (9)
HITRESA (25)

Zakarias Jonsson
BARNSÖL (1)
(S)TANSeRi (17)
AnEKDOT (11)
GNiSTRA (32)
(S)nITSARE (16)
LuNGMOS (2)
BETÄNkA (5)

Marie Jonsson
BRISANt (5)
(S)TILlsAM (4)

Johannes Åman Pohjola
OrDLI(S)Ta (17)
STARTTI(D) (5)
ÖVERB(O)RD (1)
(V)etGIRIG (1)
sODALuT (3)
SENTERA (40)
(R)ADIaTOR (4)
STÅLRAN(D) (4)
BaTTERI (21)