Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(O)RANGERI 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
KLäTTRa (11)
kANS(L)IST (6)
(B)OTDAgEN (4)
BOMSAD(E)L (1)
lITANIA (5)
FO(R)SKARe (6)

Håkan Nord
MATPLA(T)S (4)
(M)UNLäDER (3)
sLURING (3)
INTO(N)ERA (8)

Johan Rönnblom
PIAnIST (3)
NOTERIN(G) (6)
(I)SRAELiT (6)
(M)eDTAGeN (5)

James Reimdal
BEkOSTA (13)
*UTRÄkNA (2)
aRSENIK (21)
MA(T)ERIEL (5)
DRIvARE (5)
TuRKMEN (2)

Martin Bender
JARGONg (2)
SATInE(R)A (32)
TRADERA (36)
LASURIT (5)
MADEIRA (10)
OmRÖSTA (5)

Ida Nord
bLOT(T)ARE (12)
ÄLgSTAM (2)
LaNDERI (23)

Claes von Hofsten
POStERA (26)

Fredrik Hansson
LÅSNiNG (1)
S(L)AkTHUS (1)
JORDNÖT (1)
SPANIEL (6)

David Lundin
PARiTET (9)
SNITTN(IN)G (1)

Måns Eriksson
ISOLERA (46)
*VARaNDE (1)
REdSKAP (3)
SpEXARe (6)
pARI(S)ARE (8)
äTTLING (1)
lIDANDE (10)

Anna Andersson
sTORDIA (48)
SÄnDARE (35)

Anita Mansnerus
(D)IKTAmEN (2)
MINERaL (17)
DOMpT(E)RA (5)

Gerd Forss
OUTRER(A)d (3)
UTD(R)AGEn (7)
*BELEGAD (1)
ARTENOM (11)

Per Adamsson
BeVI(T)TNA (2)
KASTELl (9)
(F)ÖRESAtS (7)
ST(R)IDbAR (16)
DROG(T)EST (1)

Zakarias Jonsson
VIKtLÖS (3)
DRåPLIG (2)
T(R)ASSLIG (21)
TRANS(F)ER (6)
KNASTER (26)

Marie Jonsson
SKAknIN(G) (4)

Sebastian Ågren
NERTONA (12)
MATfETT (1)
*MATREST (4)
K(A)RUSELl (4)

Johannes Åman Pohjola
KVIT(T)ERA (7)
(k)LITORiS (3)
sOnDERA (83)
IGeNS(A)TT (7)
LANdERI (23)
A(K)UtVÅRD (1)
(A)NaKORET (9)

Turid Petersson
*KiLSTEN (1)