Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Göteborg 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Susanna Niklasson
(K)lASSERA (5)
RETSINa (59)
HaNDFAS(T) (4)

Carina Ahlén Utbult
SKRiNDA (23)

Anders Apoy
tRÄnARE (29)

Alexandra Svanteson
GRATTis (23)
TUmLARE (20)
SVAGHeT (6)

Turid Petersson
ANRäTtA (7)

Veijo Lehikoinen
MiGRErA (4)