Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Lillajul CUP 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
*NÖDSAkA (1)
AnMODER (10)
NOTARIe (53)
*LÄNKARE (1)

Anders Skjäl
SAuDIEr (17)
KA(S)TGREn (7)
ALLTNOG (2)

Gerd Forss
RENdERA (17)
LAGSPEl (3)
UTS(L)AgEN (11)
TUN(G)eVAR (2)
E(L)MASKIN (1)
OsKALAD (2)

Mikael Forss
(E)SkALERA (14)
*FoRSKA(R)L (1)
HALS(K)OTa (5)
vINGlAS (9)

Pia Sjöblom
pOTATIS (9)

Ann-Kristin Hokkanen
OSTERiA (77)
ÄRTLAnD (2)