Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Höstsoftcupen 20 sept  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Jonés
*UtRÄKNA (2)
LAsURIT (4)
KRiGARE (3)

Johan Berner
ODELBAR (5)
SONDERA (21)

Erika Jonés
BESt(Ä)LLA (1)
UTSÖND(R)A (3)

Martin Bender
emINENS (2)
STOrLOM (2)
BASUnER(A) (3)

Alexander Forslund
TROMbON (1)
LÄTTNad (4)

Elisabet Bruzelius
SKötARE (2)
ROSsLIG (1)

Anna Andersson
PASsAGe (1)
KORpLAG (1)
(U)NDERTaK (2)
PaTIENS (7)

Erik Elvers
SMITARE (9)