Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SLÖ(S)aNDE (3)
MÄSK(N)ING (1)
EMI(G)RANT (6)
SNåLHET (3)
LiVEGeN (3)
vAN(A)RTIG (6)
FILM(O)TEk (1)
GLAS(S)KÅL (1)
SNORUn(G)E (3)
ENV(I)ShEt (4)
rÄNNSTE(N) (1)

Niklas Elmefjäll
SVANPaR (1)
KANTLI(S)T (11)
SeGRARE (24)
SPONSRa (2)
KLAdDIG (2)
RIdKONS(T) (4)
DRÄnAGE (2)

Gunnar Andersson
DIAgNOS (3)
(D)JURSTaM (1)
ENVisAS (5)
RA(N)kNING (2)
OLA(T)SFRI (3)
MATRÄTt (4)
SKINGRA (11)
MÅTTLöS (1)
PIKTANK (1)
(L)uNARISK (1)
(T)OLERANT (16)
SeN(S)KIDA (4)

Henrik Jonés
NÄStROt (2)
LANdSO(R)T (32)
SALTERi (64)
SOlF(A)TAR (2)
BATTERI (22)
luFTDR(A)G (1)
STOrMIG (6)
NER(S)MOrD (4)
U(N)DERMAn (3)

Håkan Nord
STOrLOM (7)
ENDOGEN (1)
LAOTISk(A) (7)
TIONDEl (15)
(S)TÄNGaRE (11)
DAMSPEL (2)
OXELTAN(D) (5)
NERTILl (10)
KONSTRA (20)
MOrDLUS(T) (7)

Johan Rönnblom
STANDaR (19)
KOLLAGE (6)
(O)uTSIDER (6)
*tÅREMSA (1)
INBUrAD (1)
StENRIK (18)
AnOREXI(A) (2)
AvSTÄNG(A) (2)
MEDVE(R)KA (3)

Johan Berner
MASONIT (8)
MANSta(R)K (6)
ERiNRAN (17)
BESTRID(A) (23)
SVANS(R)OT (7)
KL(A)NgRIK (1)
OVAtION (3)
SN(Y)FTARE (3)
K(O)LTrAST (5)
SLIpST(E)N (2)
STEArIN (94)
OKRIStE(N) (8)
BåTÄ(G)ARE (2)

Martin Bender
STO(R)lIGA (13)
ALPiNIS(T) (2)
FONIATe(R) (5)
Rä(N)TABEL (1)
KALMAR(I)T (3)
VaRIANT (7)
KA(T)TDJUR (4)
PARM(E)SAN (5)
INtRÄDE (19)
SPaNIEL (6)
OTUKTIg (2)
STORM(A)ST (11)

Alexander Forslund
STUdErA(D) (8)
TIgGARE (13)
s(t)IGNING (2)
MÄTTNaD (2)
OStERIA (84)

Elisabet Bruzelius
BATTERi (22)

Måns Eriksson
SPRÄNga (2)
DIKTART (4)
SNATTEr(I) (33)
TRADErA (37)
FLaNeRA (10)
NEDSATt (21)
DELIkAT (5)
SkÖTARE (13)
fANsTYG (1)

Karin Anderberg
IN(T)ERnET (6)
TILlDRA (9)
STEARIN (94)
TRÅLArE (18)
HäNGPIL (1)

Anna Andersson
HANDST(I)L (8)
STREJKA (10)
HÅRSV(A)LL (1)
mO(R)DLUST (7)
INTRÄDA (15)
SAMLarE (20)
SENIoRA(T) (31)
KArTERA (13)

Gerd Forss
ISOL(E)RAD (16)

Per Adamsson
SINISt(E)R (9)
TRIANg(E)L (13)
NEDrESA (19)
VERSa(T)IL (5)
STANDER(T) (23)
FUNGErA (12)

Emma Ekman
DRÖNARE (6)
SVAM(L)ARE (1)
*OKTaGOn (1)
SPRInGA (16)

Zakarias Jonsson
ORgANIS(T) (21)
LaSARON (8)
SÄLhOnA (2)
*ANGLIAN (1)
lASARON (8)
PIaSTER (11)
GNAGARE (4)
EROTISK (20)

Marie Jonsson
NäRSYNT (1)
STILRen (36)
A(S)tEROID (20)
ASPI(R)AnT (7)
RUMSrEN (4)
*ST(R)ECKAD (3)

Sebastian Boukachabia
(A)NSTÄLLA (5)
KUrTAGE (3)
InDIK(E)RA (9)
NÅTLARE (11)
NITTIEn (2)
OSERIÖS (8)
BOSÄtTA (2)
GUdaSON (2)
ALGERi(S)K (2)
nEUTRAL (16)
SpLiTSA (3)

Sebastian Ågren
SONDErA (87)
TRÄN(G)sEL (7)
ReTSINA (59)
*OROAnDE (12)
STRImLA (17)
FRITeRA (18)
MIsSAKTA (2)

Johannes Åman Pohjola
FlERTaL (5)
LANGARE (18)
(I)SOLERAD (16)
RÄTSIDA (18)
MAKALÖS (2)
METANgA(S) (8)
UTSÖn(D)RA (5)
SNATT(E)RI (33)
Må(N)GLARE (6)
TREDSkA (18)
ANS(E)EnDE (6)
HaLSTER (17)
TRINGeL (10)
MATRäTT (4)
ENSILAg(E) (2)
TRäNGRE (4)

Monica Ringheim
fRISTIL (3)
oSEEDAD (6)
STRIMmA (5)

Jessica Käll
(S)OlSTiNG (12)