Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårslyckan 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
FODRiNG (2)
*BADSTeG(E) (2)
BARNS(L)Ig (8)

Roland Olsson
nÅTLARE (10)
KRoNBL(A)D (2)
*D(I)TERSTA (2)
TANDRoT (19)
AEROSOL (14)
NOTO(R)IsK (5)
STOrBA(N)D (11)
TRASSeR(A) (25)

Susanna Niklasson
ANOrDNa (12)

Alexander Viberg Sandström
DIETmaT (3)
SlUTS(T)EN (3)
INrOTAD (14)
OSTÄDAD (7)
ATROpIN (4)
(D)RESSARE (3)
ALg(F)lORA (1)

Jonathan Ljungberg
NED(B)LÅST (1)
SANGRiA (11)
IND(E)XTAl (2)
LESbISK (4)
FANTASi (8)
INRE(G)NAD (2)
RInGHET (3)

Henrik Johansson
TRASSEL (42)
FRÄNhEt (1)
BRodERA (14)