Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2001  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
HöSTLIg (2)
SPELmAN (5)

Anders Grönlund
RIKTARE (18)

Olof Siverbo
EKOLOGI (3)
SIGNErA (44)
ANoREXI (6)
DEmeNTI (5)

Nils Berner
KOnSTLAD (8)
LYSSNAR(E) (3)
hA(L)VFART (2)
LåNG(B)ORD (2)
VERSA(T)IL (5)

Lisa Blohm
CENTRAL (8)

Johan Rönnblom
LINDARE (32)