Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Västsvenska Mästerskapen 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Patrik Grönvall
dYNASTI (6)
AvKORTA (9)

Pia Mattsson
KONsTRA (19)
STAVNiN(G) (6)
*HoStELL (1)
HÄRsKNa (5)
STRA(M)HET (5)
TORPARe (12)

Roland Olsson
LID(E)RlIG (4)
NOTARIE (53)
RoSTUGN (2)
ARSENAL (30)
FOlIErA (11)
SPRÅkR(E)S(A) (1)

Tord Eriksson
fÖReSTÅ (3)
oKONT(A)Nt (1)
KLAMRi(N)G (2)
(P)UNKTLiG (1)
(R)EDIGERA (11)

Susanna Niklasson
(T)EVeSPEL (1)

Anders Apoy
SåLUNDA (3)

Henrik Johansson
TRANSG(E)n (4)
ORdLI(S)TA (15)
URSÄKTA (4)
*GLADHeT (1)
(I)NREGNAD (2)
SäLBIsA(M) (1)
(S)TRAMHET (5)

Björn Jansson
Rä(T)TSLÖS (1)
TäNKARE (15)

Paul Eberhardsson
(T)ILlREDA (11)
SOliTÄR (4)
DRESSiN (18)
ANDoR(R)AN (1)
RÄTSIDA (17)
EnSIdIG (4)