Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
VÅFFELDAGEN 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
INTEG(R)AL (4)
DRAKbLO(D) (1)
PORTÅdE(R) (1)
NEdRANS (15)
(L)OMMEÖRT (1)

Gustaf Bergström
SALtERI (61)

Johanna Bergström
(T)ESTNING (8)

Jenny Hildeberg
SOvSTAD (2)
GRANrIS (8)

Alexander Viberg Sandström
cURATOR (1)
STATARE (31)
AmaNITI(N) (1)
*A(S)SONANT (3)
p(R)OsPEKT (1)
(S)ENIORAT (30)

Henrik Johansson
ARTENOM (11)
ReOSTAT (27)
STATARE (31)
(T)USENTAl (4)
KRAMSNÖ (5)
ExIStEN(S) (5)

Sonny Apoy
KLÄTTRA (11)
ESKADER (11)
TRAGISK (12)

Björn Jansson
oBRUKAD (1)
ASSIETT (21)
FRAMK(A)NT (4)
pALAVER (1)
STEARIN (89)
FLAGRAn(T) (2)
*LEGAtIO (1)
KEjSaRE (8)
TRÄNARE (29)
ST(A)nNIOL (2)

Paul Eberhardsson
lINJERA (15)
NoRDIST (12)
ANDETRO (19)
BLANDAR(E) (11)
KARYAti(D) (1)
RINN(A)nDE (5)
(S)TeRLING (12)

Gustaf Gimstedt
TRANKIL (10)
FLÄTNIN(G) (2)
INTERN(A)t (11)