Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Höstsoftcupen 1 nov  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Jonés
ROVTaND (5)
kAROTEN (3)
SLUKArE (2)
DA(N)SkHET (4)
kORTLEK (2)
SMITARE (9)

Johan Berner
SONAtIN (2)

Martin Bender
NEdTILL (3)
POSTERA (7)
LAKONI(S)K (1)
DISkANT (4)
NAVIgE(R)A (1)

Alexander Forslund
SKÖNheT (5)
NÄRHE(L)ST (1)

Måns Eriksson
PASSARE (2)
TRaVEST(I) (3)
ANDEtRO (8)

Anna Andersson
ODATE(R)Ad (4)
(K)ARAMELL (3)
DANSKhE(T) (4)
PaTIENS (7)