Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro Lokalmästerskap 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Brandén
*InKÖRDA (1)

Per Christensson
SvAgTON (1)
*STRÖtID (2)
RETSINA (59)
*NEGRIST (1)

Dennis Gustafsson
KASsERA (25)

Emmanuel Ingelsten
*VADDEr(A)d (1)