Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
SPENDeR(A) (9)
HE(R)RSKAP (1)
V(Ä)STsIDA (1)
RISkORN (3)
(n)ATTkYLA (1)
SIGNERA (44)
MOuSSE(R)A (13)
GOuTERA (14)
K(A)RMELIT (3)
(T)ALtEORI (4)
(S)TORlIGA (13)
NoTBLAD (6)
SVENSKA (9)
RiNGLEd (3)
bLEKARE (3)

Johan Rönnblom
(N)yNaZIST (4)
A(D)ApTION (2)
EXA(K)TheT (2)
SKRInNA (17)
INSALTA (14)
*PARAKIT (2)
vERSION (11)
INRIkTA (12)
ReSK(A)SSA (5)
DRäTSEL (8)
inLÖSEN (5)
GLITTRA (15)
BETRÄdA (10)

Daniel Domert
STILTjE (3)
SMÅeLAK (1)
SPaNArE (21)
OBARKaD (3)
SANDTÄk(T) (3)
DELEA(T)Ur (2)
KoRTBAN(A) (1)
SKYLDIG (1)
GARDeRA (9)
SLåTTER (15)

Martin Bender
STENBO(R)D (10)
TIOTALS (14)
AERoSTA(T) (10)
(S)EGLIVAD (3)
KURDiSK (3)
ENTRÄGE(N) (3)
*LEDANdE (7)

Pia Mattsson
HäMNARe (3)
bILLAST (3)
DITREsA (51)
*BAlLuNS (1)
SLäNTRA (24)
GROdMAN (5)

Måns Eriksson
ÄNGLAKÖ(R) (1)
OPARTIS(K) (3)
(L)IDNERSk (11)
TiPSARE (23)
MJUKhET (1)
(T)ONSÄKER (3)
TRAKTOr (5)
ELDNiNG (2)
TUNGROT (4)
oMÄTBAR (1)
SEKTIOn (7)
NOSRiNG (2)
*LEdaNDE (7)

Roland Olsson
SPELBaR (6)
SMITARE (34)
LOAfERS (4)
ISOTERM (12)
URAnH(A)LT (1)
mOTLJUs (2)
PåANnON(S) (1)
*STARRIG (2)
UNdERHu(S) (1)
ORiGAMI (6)
AUDITIv (1)
SYjUNTA (2)
TORRsIM (6)

Karin Anderberg
BOR(T)vALD (2)
(K)ATTUNGE (5)
ANSIKtE (20)
SLaT(T)RiG (11)
SN(A)tTaRE (34)
iNMARS(C)H (3)
sKOTARE (26)

Gerd Forss
SPIRANT (8)
ADAPTEr (8)
URInERA (13)
MAtDAGS (1)
HEmsIDA (10)

Yann Moreau Bruun
SNOrKLA (16)
FoNETIK (4)
SYNTaRE (24)
OSPELAD (8)
BERGaRT (5)
MaSSeRA (21)
ÅbEROpA (1)
DRAGREM (1)
u(T)TYDARE (2)
SPÄDnIN(G) (3)
BROMERA (2)
SALINiS(K) (1)
VALT(U)RNE (1)
sKYLTA(R)E (5)

Alexander Prytz Hedström
SVINDEL (5)
UTBREdA (6)
RESTERA (36)
sKANDER(A) (30)
ONO(T)ERAD (4)
SAnSE(R)IF (7)
UNGHÄST (4)
TUlLARE (19)
ENStAKA (18)
BARNRö(S)T (3)
UTKAST(A)D (4)
eXORCIS(T) (2)

Jonathan Ljungberg
(S)NARKARE (10)
SPANDEX (2)
HÄL(S)ORÅd (1)
SAN(D)TÄKt (3)
FONDERA (10)
*SOCITEt (1)
VERON(I)KA (2)
(T)RAKTERa (8)
*ARmSKAD(A) (1)
OUTSIdE(R) (6)
SOLbANA (3)
(S)OLFATAR (2)
NUmERIS(K) (3)
PA(S)TADEG (2)
ROSENDE (6)
SEXTiEN (6)
ANSAMlA (3)
RINGDA(N)S (12)
KaSTGR(E)N (8)
SAMARI(E)R (2)

Sebastian Boukachabia
LETT(R)ISm (2)
TEsTArE (40)
gLIDARE (22)
KRYSs(A)RE (4)
PRUTARe (3)
(D)ANSBANd (1)
MA(G)SJUKa (1)
ANGLIST (4)
iR(R)ITERA (7)

Henrik Johansson
KOnTRA(S)T (3)
SaLTERI (63)
RÄvSPEL (4)
UnIeRAD (6)
REsNING (13)
InRÅDAN (5)
AVIGSId(a) (3)
BEsTiGA (12)
ESPARTo (16)

Sebastian Ågren
STILREN (35)
(S)niTSARE (16)
MAORISk (5)
RUMSTId (3)
MaTTRaS(A) (1)
AvRÄKNA (3)
KoNS(T)LAD (8)
SLINDER (21)
SKIfT(A)RE (2)
(L)IGUsTER (2)

Johannes Åman Pohjola
SENTIMA (13)
vALROSS (8)
KOTTERI (13)
BANkVAL(V) (2)
tROSSAK (2)
NERSÄN(K)A (1)
lEKTANT (7)
MELODIk (1)
tORNERA (34)
KoRTSID(A) (16)
beLÄGRA (3)