Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholms lokalmästerskap 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
HANDDuK (1)
MAKTKA(M)p (1)
SPrINGA (16)
STAnSAR(E) (20)
(S)ATINeRA (32)
MOTSATS (8)
AKTUElL (3)

Greger Nässén
FRISkH(E)T (3)
(S)vANSLÖS (1)
tÅGRESA (7)
INNeRS(T)A (25)
RETRÄTT (2)
GLADDES (2)

Gunnar Andersson
(E)STIMErA (5)
LI(D)ERlIG (4)
LIKSTOR (2)
GRISFES(T) (5)
INRÄTtA (21)
SLINDEr (21)
SAMSP(E)LT (4)

Henrik Jonés
OBORSTA(D) (5)
SPISARE (6)
EXISTER(A) (6)
AfORISM (11)
NAUTIsK (6)
SIDO(G)REN (5)
T(R)ÄSNITT (3)
ME(T)ASTAs (8)

Håkan Nord
ADERTON (22)
*N(ER)SLAgEN (1)
eNTRESO(L) (6)
SOLrEGN (6)
MIlSTEN (16)
(L)UNDTRAv (1)

Johan Rönnblom
STRU(P)Tag (2)
LuNTARE (30)
(S)ANDMASK (2)
SNARHEt (24)
SIN(G)AlES (11)
SKOTARE (26)
S(T)ORMAKT (10)
GRENSLA (11)
HOTELSe (5)
lIKSTOR (2)

Johan Berner
StADSLI(V) (5)
ROTUNDa (9)

Erika Jonés
PASTeLL (5)
DIKTAT(O)R (5)

Martin Bender
(M)aTERIEL (5)
ReNLO(S)TA (31)
SAUDIER (17)

Alexander Forslund
SNOKARt (9)
ZENiTAl (11)
(T)ARMSAFt (1)
rEMISSA (12)
EKIPeRA (6)
HÖR(N)STeN (2)

Elisabet Bruzelius
REDiG(e)RA (11)
AmNEsTI (24)
FEmTON(d)E (2)
(M)oNSTERA (25)

Fredrik Hansson
UNIERAD (6)
S(P)ENDErA (9)
ETSNINg (3)
UNGERSK (3)

Måns Eriksson
*SM(A)TTRIg (3)
ANNOTERA (2)
INTIGhE(T) (2)
METAdoN (7)

Karin Anderberg
FEMIN(I)ST (3)
PERSIkA (7)
ROLlATOR (1)
TERrIER (5)
SAMRåDA (5)
SANGRIA (11)
VINTrAS (6)

Maria Åslund
gAELISk (8)
HARVNI(N)G (2)
STORKBo (2)
TANKELe(D) (4)

Elof Hansjons
*ArMEBAS (1)
p(R)OLETÄR (2)
NATEaRT (13)
SOLSIDA (17)
INITIAL (5)
PoRTION (2)

Erik Elvers
STORlOM (6)
KATEDER (9)
sTORKU(N)D (7)
KASTArE (37)
MARKaNT (9)

Zakarias Jonsson
dEBUTA(N)T (2)
*OUtLÖST (1)
SANSERi(F) (7)
KANSlER (14)
GASTrU(L)A (4)
MAgDANS (5)
(D)ÖDsDAnS (1)
S(I)NISTER (8)
TIGrEAN (9)

Marie Jonsson
(K)RYPTISk (1)
MELO(D)IsK (3)
LiTTERA (33)

Daniel Pettersson
NEDTONA (7)
pIASTER (11)
TALgMES (4)
DESpOTI (6)

Cecilia Karlström
UT(R)EDaRE (5)
ST(R)ÅHAtT (3)
lÖPANDE (5)
DITrEsA (51)
SOLVERa (13)

Mikael Brenning
NORRmAN (3)
STENcIL (6)
GeTRAMS (6)
P(A)STORaL (2)
ANDAnTE (8)

Monica Ringheim
HOpP(T)ORN (1)
GENERAl (15)