Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sisu Cup 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
BROTTa(R)E (7)
(F)ÄRgGLAD (2)
VeRANDA (10)

Anders Skjäl
(T)UNGsTEN (1)
ARtENOM (11)
ANtILOP (4)
SOTHÖNA (2)

Gerd Forss
STEROID (18)
(S)NIdVERK (3)
LOVaNdE (6)
SATSDEl (15)
LaNDERI (23)
BANDrOS (6)
SONdERA (82)

Erik Elvers
YT(T)RANDe (3)
OVEtTIG (4)
FaLSARE (6)

Stefan Sjöblom
SåNGARE (23)
(S)JÖSTRiD (1)

Mikael Forss
ANEmISK (8)
NATURIS (14)
TENDErA (38)
STIfTaR(E) (9)
LANDSOR(T) (29)
SkILDRA (17)
AR(T)ONDeL (9)
BaNTARE (16)

Pia Sjöblom
LAOTIeR (29)

Ann-Kristin Hokkanen
DISTaNS (19)
SORtERA (51)
OPTImE(R)A (6)
SvÄNgOM (1)