Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Göteborg 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Apoy
GROTESk (11)
TAtuERA (14)
PLOTTRA (5)

Alexandra Svanteson
(DE)KANTERa (2)
NeRSATT (14)
hEMRESA (9)
SLÄNTRA (22)

Sara Sivre
DIkTa(T)OR (5)
TRAmsIG (10)

Åke Qvarfordt
MÅTTS(A)tS (1)
tITTARE (19)