Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
STATIoN (15)
gREKISK (2)

Niklas Elmefjäll
GALLRiN(G) (5)
SONAtIN (7)
LITTeRa(T) (8)

Daniel Domert
LEASInG (4)
LUSTGAS (7)
(R)EMSKIvA (1)
BEFORD(R)A (4)
SNäVhET (3)

James Reimdal
ZODiAKE(N) (1)
SAMlARE (19)
BETRAKt(A) (6)
STOLSBE(N) (10)
sKANDEr(A) (30)
(K)NOLLRIG (2)
LiTTERA (33)
RESPONs (6)

Claes von Hofsten
SIGNEra (44)
(S)kINNArE (9)

Anders Brandén
ENDaSTE (21)
(T)OLERaNT (16)
UTKORAd (1)
SLINDER (21)
KORVöRE (2)
SNARHEt (24)
ELRITSa (59)

Christian Andrén
DiAGRAM (4)
hÖLSTeR (4)

Anita Mansnerus
LAOtIER (29)
TORNAdO (12)
LErKRUS (3)
OPErERA (12)
STÄnDIG (7)
SaLDERA (30)

Erik Elvers
kAkADUA (1)

Madelene Bäckström
FJÄSKIG (1)

Mikael Brenning
*K(R)oATIER (1)
O(F)FERERA (2)

Sebastian Ågren
RASTLöS (6)
OHÖRBAR (1)
ENSART(A)D (14)
SLiTAGE (16)

Helena Bertilsson
sVETTAs (16)
STRaTEG (17)
SNUsARE (39)

Kajsa Bråting
SkYTTLA (1)
StUDENT (7)

Johannes Åman Pohjola
MORSkHE(T) (4)
M(O)DULErA (3)

Anders Lindén
KURDISKA (3)
ALERTEN (18)

Helena Åman
*BADrESA (2)
MÄSTARE (26)

Jessica Käll
(B)ERÖrING (1)

Per Persson
SNIDaRe (68)
OTIPPAd (1)
TORTErA (22)