Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-12  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
34. Roland Olsson-Jonathan Ljungberg412 - 435 Göteborgsträning VT-12 (rond 27)
46. Göte Borg-Paul Eberhardsson413 - 406 Göteborgsträning VT-12 (rond 16)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
21. Paul Eberhardsson-Alexandra Svanteson556 - 295 Göteborgsträning VT-12 (rond 6)
29. Roland Olsson-Åke Qvarfordt543 - 359 Göteborgsträning VT-12 (rond 7)
39. Paul Eberhardsson-Marianne Mattsson538 - 229 Göteborgsträning VT-12 (rond 15)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
39. Roland Olsson-Jonathan Ljungberg412 - 435 Göteborgsträning VT-12 (rond 27)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
19. Paul Eberhardsson-Alexandra Svanteson556 - 295 Göteborgsträning VT-12 (rond 6)
27. Roland Olsson-Åke Qvarfordt543 - 359 Göteborgsträning VT-12 (rond 7)
36. Paul Eberhardsson-Marianne Mattsson538 - 229 Göteborgsträning VT-12 (rond 15)

Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
12. Roland Olsson-Åke Qvarfordt543 - 359 (=902Göteborgsträni... T-12 (rond 7)

Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
6. Alexander Viberg Sandström-Björn Ericson377 - 377  Göteborgsträning VT-12 (rond 2)
17. Henrik Johansson-Pia Mattsson353 - 353  Göteborgsträning VT-12 (rond 7)
34. Henrik Johansson-Alexander Viberg Sandström318 - 318  Göteborgsträning VT-12 (rond 7)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2012-01-05

Alexander Viberg Sandström - Pia Mattsson 403 - 363
Björn Ericson - Pia Mattsson 452 - 316
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 415 - 313
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 368 - 339
Gustaf Gimstedt - Björn Ericson 282 - 417
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 391 - 346
Gustaf Gimstedt - Paul Eberhardsson 331 - 389
Björn Ericson - Gustaf Gimstedt 410 - 305
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 399 - 437
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 356 - 425
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 434 - 376
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 339 - 405
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 386 - 342
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 351 - 368
Alexander Viberg Sandström - Gustaf Gimstedt 460 - 328
Henrik Johansson - Gustaf Gimstedt 455 - 267
Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 356 - 290
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 397 - 392
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 358 - 443
Pia Mattsson - Paul Eberhardsson 305 - 401
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 337 - 316

Speltillfälle 2 - 2012-01-12

Henrik Johansson - Göte Borg 305 - 379
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 336 - 380
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 329 - 348
Tord Eriksson - Roland Olsson 297 - 281
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 269 - 398
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 377 - 377
Roland Olsson - Henrik Johansson 363 - 328
Göte Borg - Paul Eberhardsson 364 - 301
Tord Eriksson - Henrik Johansson 272 - 393
Tord Eriksson - Paul Eberhardsson 291 - 368

Speltillfälle 4 - 2012-01-26

Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 421 - 305
Henrik Johansson - Tomas X-Gbg 299 - 253
Paul Eberhardsson - Tomas X-Gbg 468 - 270
Henrik Johansson - Björn Ericson 325 - 403
Henrik Johansson - Björn Ericson 311 - 317
Henrik Johansson - Roland Olsson 342 - 412
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 398 - 346
Roland Olsson - Björn Ericson 270 - 359
Björn Ericson - Roland Olsson 304 - 274

Speltillfälle 5 - 2012-02-02

Björn Ericson - Anders Apoy 421 - 273
Anders Apoy - Björn Ericson 316 - 482
Henrik Johansson - Göte Borg 381 - 383
Göte Borg - Paul Eberhardsson 355 - 354
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 449 - 299
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 366 - 394
Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 320 - 327
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 409 - 312

Speltillfälle 6 - 2012-02-09

Alexandra Svanteson - Göte Borg 368 - 464
Henrik Johansson - Göte Borg 340 - 374
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 343 - 399
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 359 - 308
Roland Olsson - Henrik Johansson 318 - 355
Henrik Johansson - Roland Olsson 329 - 254
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 556 - 295

Speltillfälle 7 - 2012-02-16

Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 318 - 318
Björn Ericson - Pia Mattsson 359 - 360
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 344 - 324
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 355 - 383
Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 419 - 298
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 394 - 292
Henrik Johansson - Pia Mattsson 353 - 353
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 359 - 381
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 543 - 359
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 341 - 353

Speltillfälle 8 - 2012-02-23

Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 483 - 320
Björn Ericson - Gustaf Gimstedt 401 - 308
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 366 - 370
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 393 - 353
Henrik Johansson - Roland Olsson 373 - 339
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 393 - 325
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 312 - 418
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 332 - 343
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 282 - 378
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 294 - 438

Speltillfälle 9 - 2012-03-01

Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 375 - 305
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 305 - 368
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 414 - 323
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 301 - 416
Göte Borg - Roland Olsson 407 - 282
Henrik Johansson - Roland Olsson 341 - 387
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 382 - 333
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 462 - 259
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 339 - 337

Speltillfälle 10 - 2012-03-08

Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 326 - 367
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 248 - 388
Åke Qvarfordt - Göte Borg 297 - 368
Tord Eriksson - Göte Borg 315 - 311
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 319 - 282
Göte Borg - Paul Eberhardsson 365 - 353
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 389 - 470
Henrik Johansson - Pia Mattsson 458 - 339
Roland Olsson - Göte Borg 392 - 348

Speltillfälle 11 - 2012-03-15

Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 364 - 363
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 279 - 372
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 336 - 331
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 254 - 366
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 413 - 360
Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 366 - 374

Speltillfälle 12 - 2012-03-22

Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 293 - 383
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 366 - 329
Göte Borg - Roland Olsson 355 - 385
Paul Eberhardsson - Göte Borg 352 - 375
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 381 - 346

Speltillfälle 13 - 2012-03-29

Björn Ericson - Anders Apoy 487 - 295
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 305 - 377
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 266 - 479
Tord Eriksson - Björn Ericson 299 - 434
Alexandra Svanteson - Göte Borg 285 - 459
Göte Borg - Göta Borg 304 - 310
Anders Apoy - Roland Olsson 355 - 389
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 384 - 345
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 339 - 300
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 307 - 371
Henrik Johansson - Pia Mattsson 371 - 377
Pia Mattsson - Göte Borg 333 - 290
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 334 - 333
Tord Eriksson - Roland Olsson 279 - 447

Speltillfälle 14 - 2012-04-12

Tord Eriksson - Åke Qvarfordt 327 - 241
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 443 - 233
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 435 - 362
Björn Ericson - Henrik Johansson 410 - 330
Tord Eriksson - Alexandra Svanteson 349 - 340
Göta Borg - Åke Qvarfordt 439 - 257
Alexandra Svanteson - Tord Eriksson 402 - 304
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 378 - 420
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 274 - 420
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 441 - 256
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 361 - 319
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 256 - 446
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 286 - 460
Göta Borg - Göte Borg 308 - 448
Göte Borg - Henrik Johansson 302 - 386
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 294 - 343
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 361 - 319

Speltillfälle 15 - 2012-04-19

Björn Ericson - Göta Borg 470 - 286
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 336 - 398
Göte Borg - Pia Mattsson 333 - 323
Paul Eberhardsson - Marianne Mattsson 538 - 229
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 347 - 424
Björn Ericson - Roland Olsson 412 - 279
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 325 - 411
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 267 - 373

Speltillfälle 16 - 2012-04-26

Tord Eriksson - Paul Eberhardsson 260 - 514
Paul Eberhardsson - Göte Borg 438 - 318
Alexander Viberg Sandström - Jonathan Ljungberg 298 - 382
Roland Olsson - Björn Ericson 461 - 245
Roland Olsson - Tord Eriksson 432 - 366
Paul Eberhardsson - Jonathan Ljungberg 340 - 342
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 397 - 307
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 305 - 329
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 339 - 360
Göte Borg - Paul Eberhardsson 413 - 406
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 441 - 250
Göte Borg - Björn Ericson 279 - 424

Speltillfälle 17 - 2012-05-03

Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 387 - 288
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 287 - 400
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 453 - 219
Göte Borg - Alexandra Svanteson 368 - 384
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 323 - 360
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 391 - 316
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 323 - 324
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 327 - 388
Björn Ericson - Henrik Johansson 395 - 388
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 408 - 361
Åke Qvarfordt - Göte Borg 304 - 433
Alexandra Svanteson - Björn Ericson 389 - 421

Speltillfälle 18 - 2012-05-10

Göte Borg - Alexandra Svanteson 424 - 378
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 287 - 354
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 461 - 273
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 330 - 352
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 345 - 355
Anders Apoy - Alexander Viberg Sandström 292 - 395
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 284 - 320
Alexander Viberg Sandström - Alexandra Svanteson 450 - 291

Speltillfälle 19 - 2012-05-17

Alexander Viberg Sandström - Göte Borg 322 - 317
Göte Borg - Henrik Johansson 336 - 289

Speltillfälle 20 - 2012-05-24

Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 406 - 348
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 397 - 313
Åke Qvarfordt - Göte Borg 242 - 415
Göte Borg - Roland Olsson 401 - 361
Åke Qvarfordt - Göte Borg 280 - 313
Alexander Viberg Sandström - Göte Borg 380 - 360

Speltillfälle 21 - 2012-06-07

Paul Eberhardsson - Roland Olsson 346 - 363
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 452 - 317
Göte Borg - Alexandra Svanteson 411 - 292
Björn Ericson - Göte Borg 377 - 344
Alexander Viberg Sandström - Alexandra Svanteson 408 - 309
Henrik Johansson - Björn Ericson 397 - 401
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 410 - 324
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 467 - 294
Pia Mattsson - Björn Ericson 367 - 438
Henrik Johansson - Pia Mattsson 375 - 267
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 313 - 370
Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 346 - 349
Göte Borg - Göta Borg 439 - 288
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 397 - 399
Björn Jansson - Pia Mattsson 401 - 302
Björn Jansson - Alexandra Svanteson 377 - 302
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 426 - 251

Speltillfälle 22 - 2012-05-31

Björn Ericson - Åke Qvarfordt 409 - 279
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 351 - 427
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 487 - 282

Speltillfälle 23 - 2012-06-14

Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 317 - 394
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 431 - 287
Roland Olsson - Björn Ericson 310 - 385
Alexandra Svanteson - Tord Eriksson 412 - 325
Björn Ericson - Henrik Johansson 400 - 321
Tord Eriksson - Åke Qvarfordt 357 - 258
Gustaf Gimstedt - Björn Ericson 246 - 426
Henrik Johansson - Pia Mattsson 399 - 319
Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 304 - 440
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 358 - 345
Göte Borg - Göta Borg 442 - 302
Björn Ericson - Göta Borg 377 - 334
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 326 - 350

Speltillfälle 24 - 2012-06-21

Björn Ericson - Jonathan Ljungberg 331 - 344
Göte Borg - Björn Ericson 332 - 443
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 334 - 337
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 493 - 315

Speltillfälle 25 - 2012-06-28

Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 327 - 401
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 377 - 362
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 334 - 442
Pia Mattsson - Paul Eberhardsson 325 - 370
Jonathan Ljungberg - Pia Mattsson 513 - 335
Pia Mattsson - Björn Ericson 316 - 344
Alexander Viberg Sandström - Jonathan Ljungberg 361 - 360
Jonathan Ljungberg - Björn Ericson 317 - 290
Jonathan Ljungberg - Åke Qvarfordt 338 - 317
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 338 - 323
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 451 - 358

Speltillfälle 26 - 2012-07-05

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 441 - 349
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 410 - 393
Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 354 - 341
Göte Borg - Jonathan Ljungberg 404 - 352
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 382 - 363
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 421 - 258
Göte Borg - Jonathan Ljungberg 399 - 338
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 468 - 339
Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 277 - 380
Göte Borg - Björn Ericson 314 - 421
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 308 - 388

Speltillfälle 27 - 2012-07-12

Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 339 - 283
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 311 - 440
Pia Mattsson - Björn Ericson 355 - 381
Tord Eriksson - Björn Ericson 349 - 394
Tord Eriksson - Roland Olsson 392 - 327
Roland Olsson - Jonathan Ljungberg 412 - 435
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 387 - 411
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 375 - 321
Göte Borg - Åke Qvarfordt 409 - 325

Speltillfälle 28 - 2012-07-19

Björn Ericson - Åke Qvarfordt 416 - 300
Göte Borg - Alexander Viberg Sandström 365 - 376
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 363 - 458
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 472 - 270