Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-12  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
oXIDERA (6)
TjuRG(R)AN (1)
PO(R)RFILm (1)
M(I)NUSPoL (1)
VALFuSK (1)
KROSSA(R)E (6)
INFRYSa (2)
FI(S)KfILE (1)
*(F)ISKLukT (1)
dANSMUS (1)
SP(A)RRING (3)
TREDSKa (7)
nEGRESS (2)
ONDUlE(R)A (6)
(R)ÅTTBrUN (1)
(S)nEDSTEG (2)
T(R)ÄDsLAG (3)
SORtERA (20)
(T)ALoRGAN (1)
R(A)BULIsT (1)
STILDRA(G) (5)
DAgAKAR(L) (1)
SYNeRGI (1)
STORME(L)D (1)
A(K)TUaRIE (3)
PANERIN(G) (1)
(R)OTSAKER (4)
KANOTIS(T) (5)
NYsKILD (1)
L(A)DUGÅrD (1)
OSTeRIA (25)
KERATIN (3)
DISTANS (1)
RoMANSK (1)
*(D)AGSFÄRd (1)
NATURIS (3)
*SKLERÖS (1)
(AL)TARbILD (1)
(D)IREKTeN (4)
HAM(N)STAD (1)
S(N)YFTARE (2)
ORKES(T)Er (5)
TRINGEL (3)
(T)ALLgREN (3)
DITSaTT (2)
öVERDOS (3)
PORTA(T)Iv (2)
(A)SpIRERA (2)
VINRaNK(A) (3)
OLEa(N)DER (5)
(I)NKURANt (3)
MA(S)KERAd (3)
(P)arTIELL (1)
SILLÅDA (1)
ELDkRAF(T) (2)
rEDIGEr(A) (1)
LUSTeLD (1)
NORDISk (6)
VÅRNATT (1)
BESUdLa (4)
LA(M)INERA (2)
LASTRUM (2)
SERENAD (10)
hAMMARE (3)
U(T)GåENDE (1)
ORTSNAm(N) (1)
TRÄKaRL (1)
MELODIk (1)
(T)RÄMASSA (2)
RE(N)LOSTA (9)
CAMpARE (2)
ORENSAD (8)
MA(T)SEDEl (4)

Pia Mattsson
ETTDErA (4)
STORt(I)NG (4)
MUsTeRI (1)
MAtERIA (9)
ReNLOST(A) (9)
INRIkTA (5)
DAGRESA (5)
ARToNDE (7)
FÖRSTAG (1)
ETTdERA (4)
HERME(L)In (1)
BEFoGAd (1)
KONGReS(S) (2)
ToNDIKT (2)
SORTeRA (20)
RASANDE (9)
STRiGLA (10)
INVäNDA (2)
STORM(A)Kt (4)
vANARTi(G) (1)

Roland Olsson
StRÅ(L)DOS (2)
ANALSEX (3)
LäTTMAT (2)
(R)öSTANDE (3)
TOR(K)LADa (2)
VAJSING (1)
mOtLÄSA (1)
BATTERI (4)
kASSETT (3)
SLUTARE (9)
(N)OrrSKEN (4)
ArSENAL (9)
POLSTRA (1)
U(T)DRAGEn (2)
SALDErA (10)
(G)OLvlIST (1)
SaNSLÖS (2)
SNöPLOG (1)
irR(B)LOSS (1)
KATEDRA(L) (1)
NaTURI(S)T (6)
OxTuNGA (1)
LATINER (9)
P(R)EGNAnS (1)
TRASSAT (3)
pLANTA(G)E (2)
(F)RUtITEL (1)

Tord Eriksson
*T(A)LSERIE (1)
FINANSe(R) (3)
HeDNING (2)

Göte Borg
TURNERA (6)
ItALIsK (2)
ÄNdTARM (1)
HY(d)ROLOG (1)
NAR(R)SpEL (2)
NEmATOD (4)
ASTE(R)OId (11)
UN(D)ErBAR (1)
ANSToRM (3)
SmÅKALL (1)
ELDVakT (1)
SEbORRE (1)
AnNO(T)ERA (1)
MAGDaNS (3)
TUN(G)VIKt (1)
sAUDIER (1)
OLJEfAT (1)
(D)RoGTEST (3)
VReDGAS (2)
TRÄNGRE (2)
OGULDEN (1)
ANDERÖ(S)T (3)
ORALSEX (2)
TOLKARE (10)
BLEKSOT (1)
LATERaL (3)
AVLyS(S)NA (1)
TANDLöS (4)
LÅGpR(O)SA (1)
(R)ÖDTUNGA (2)
(I)SSKORpA (1)
KALMAR(I)T (1)
INs(IS)TERA (1)
Be(T)ELNöT (1)
HERREmA(N) (1)
nOBLESS (1)
(R)ESOnERA (4)
ORkESTE(R) (5)
(T)RESKifT (1)
OLÄSlIG (1)
ANSEEND(E) (1)

Göta Borg
MÄsT(R)ARE (2)
(M)ETASTaS (3)

Alexander Viberg Sandström
SVARTA(L)f (2)
MoDERAT (4)
O(T)URSDAg (4)
(S)ATINERA (8)
OLISTaD (6)
AFRIKAn (2)
SIDOTE(M)A (5)
GnISSLA (4)
TAbUORD (1)
GLOTtIS (2)
ROSTARE (15)
REgLERA (4)
dEUTRON (3)
LåTANDE (5)
TRuMELD (3)
NED(S)OTAd (3)
rÄTSIDA (10)
ÖSTROg(E)N (6)
(N)YSiLvER (2)
(H)ÅLREmSA (1)
(A)NTIVåLD (1)
OSTkANT (3)
(K)ORTIkAL (2)
eLDsTOD (1)
ÅTTItAL (4)
REMISSA (4)
AVGRENA (1)
INNESKo (2)
BESANNA (2)
NOTAbEL (3)
DITRESa (18)
MATTErA (3)
NoRMAND (1)
RANCUnE (1)
TOrR(F)ISK (1)
hEjAROP (1)
iNSTANS (3)
TAKLIST (2)
SPRyGEL (1)
lAOTISK (2)
TIBETAN (5)
PUNkT(E)RA (3)
SANDSTE(N) (5)
fLANKER(A) (4)
TRäD(S)TAM (1)
SLIpST(E)N (2)
VALDeNS (4)
RENsERI (6)
TRAInEE (5)
EGeNART (2)
(L)AGSpORT (1)
SPO(R)tBAR (3)
RENRITA (5)
TRuBbIG (3)
TRÄSkÅL (1)
(A)rVSLoTT (1)
vERKLIG (1)
uTSPELA (2)
lITtERA(T) (3)
STILDr(A)G (5)
MONTERA (14)
lIk(T)ROSS (2)
SIdERIT (2)
Le(T)TISKA (3)
TIdS(A)NDa (4)
pOTATIS (2)
SViKARE (2)
TeNORSa(X) (1)
(A)vSLITEN (2)

Jonathan Ljungberg
GELATIn (2)
PERSONA(L) (1)
I(N)TONERA (4)
(K)ARMELIT (1)
P(A)STORAL (3)
HuG(S)KOTT (1)
*SPAR(V)IER (1)

Anders Apoy
DiETIST (1)

Henrik Johansson
BOKTRäD (1)
ÅT(S)TrAMA (1)
G(A)LAKTOS (1)
ENRUsKA (4)
STORLEK (7)
STaNDe(R)T (8)
RIKTArE (2)
ELRiTSA (22)
AnSJOvI(S) (1)
TRÄkORS (1)
OMLASTA (2)
BlINKER (1)
GNIDNIn(G) (2)
PANAMaN (2)
GNIDNIn(G) (2)
SNITSeL (4)
PANAMaN (2)
SNITSeL (4)
AVELSST(O) (1)
REaGERa (2)
bRÖS(T)BEN (1)
KOStNAD (5)
DEvIERA (2)
(K)ORSNINg (3)
SOMA(L)iEr (4)
TAnDROT (8)
INTRIKA(T) (1)
SKÅNIng (1)
kANT(S)TEN (4)
FöRMAST (1)
ORiE(N)TEN (1)
INGRESS (5)
TRONSAL (12)
ToRNADO (2)

Björn Jansson
bÖJElSE (1)
REAlISt (8)
BASTANT (3)

Alexandra Svanteson
SeMINE(R)A (4)
ELUTTAG (3)
AN(S)TORmA (4)
RAlJeRA (3)
LOGDANS (5)
SIMMaRE (2)
TRILsKA(S) (3)
OSALTAd (5)
STORDIA (15)
EnGeLSK (1)
BUSI(G)HET (1)
TReVNAD (3)
SUDANES (3)
TALAnDE (9)
sKÄMTA(R)E (1)
ANSIKTE (9)
MONTERA (14)
TANGEnT (2)
STÅnGAS (2)
pAGInER(A) (1)
KÖTTD(I)Sk (1)
PLANHeT (2)
k(R)ISTALL (3)
*VaRANDE (1)
(A)SATIDEn (5)
lUNTARE (8)
STAtIOn (7)
fOTSTEG (4)
STOrKNA (5)
LaTINER (9)
(D)ATERINg (2)
NORDLiG (4)

Paul Eberhardsson
vINTRIG (1)
fÄRM(I)TET (1)
miNISTE(R) (2)
KASTVED (3)
GENdARM (2)
BRIsERA (3)
KA(S)sELER (5)
BESINnA (1)
AvLÄS(A)RE (2)
(A)LSTrING (4)
RÄ(N)NSTEN (2)
kO(S)METIK (2)
SURfARE (2)
*RÄVUNGE (1)
LaMINER(A) (2)
G(L)ASKULA (1)
(K)LANTErI (4)
KlASSI(S)K (1)
kRIST(A)LL (3)
S(T)ERLINg (5)
LAS(T)ÅsNA (1)
iN(K)URANT (3)
KATETER (2)
Sk(A)pELSE (1)
FALsETT (1)
SNuLTRA (6)
(K)ORtIKAl (2)
P(S)ALTARE (4)
SENAtOR (10)
lANSERA (15)
RISBäDD (1)
kORTLÅS (1)
S(T)ENRÖSE (2)
FRAMTAN(D) (2)
AmALGAM (1)
mAgIKER (3)
ISOLErA (13)
SNUSARe (13)
ENDOrFI(N) (1)
bAKT(E)RIE (3)

Gustaf Gimstedt
BAKSTÖT (1)
BeSITTA (6)
LEdNING (1)
RÄDDNI(N)G (1)
RU(N)DNING (3)
*TORNHUS (1)
fETVADD (2)
(L)AnDSORT (9)
GRa(S)SERA (4)
MEDIt(E)RA (3)
SNÖVALl (1)

Åke Qvarfordt
TåNGBAD (1)
BESPRU(T)A (2)
sPELTID (3)
SLUtArE (9)
TALT(R)aSt (6)
RALlARE (4)
(S)TORKARl (2)
UPPLÄSa (1)
TANDRoT (8)
My(N)DLING (1)
*SENASTE (1)
FRUKT(L)öS (1)
GnISSEl (1)
SONATiN (2)
ST(E)RlING (5)
PaRHÄST (1)