Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*GRANNFEJD  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
ERINrAN (17)
(Å)TStRAmA (4)
(G)OSIgHET (1)
MISOGyN (1)
UTGIva(R)E (5)
ASPIRiN (3)
KAvITET (2)
PYRAmID (2)

Anders Skjäl
STAKaRE (2)
BArSTOL (11)
SENTIDa (43)
(T)ENTATOR (3)
GRENSLE (2)
LATINeR (30)

Gerd Forss
NÅTlARE (10)
DÄREMOT (2)
D(A)NSBAnA (3)
S(A)TINERA (32)
gUDAGOD (1)

Erik Elvers
NA(T)TLOGi (2)
SKRäLLA (3)
GaRANTI (14)

Pia Sjöblom
VATTNIG (7)

Ann-Kristin Hokkanen
OSTADIG (18)
VÄRNaRE (3)
NITReRA (22)

Johannes Åman Pohjola
STENInG (11)
DÅ(R)KiSTA (4)
KaNOTLE(D) (4)
SaRDELL (11)
BoASERA (16)
åHÖRARE (1)
*LASTARM (1)
kALAMIT(ET) (1)