Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
[XX] CVP  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
GORdISK (2)
GRÄSROT (3)
kNITTEL (3)
TRoNTAL (11)
SVINMaT (4)
LEGATIO(N) (2)
TANDRaD (5)
S(K)RODERA (10)
DOmEDAG (2)

Peter Oljelund
VIBRErA (1)
SPRATTL(A) (4)

Gunnar Andersson
TAxIRE(S)A (9)
STENKUl (5)
DISkON(T)O (2)
KRIG(S)TiD (2)
HEARING (2)
KAUTION (1)
AKaNTUS (5)
NERH(A)SAd (1)
NOTARIE (53)

Henrik Jonés
SKRIPTa (5)
SNUSTOrR (3)
TROLLIn(G) (6)
FRILANd (4)
Bl(A)DGULD (1)
RESONE(R)a (25)

Johan Rönnblom
KOrSEtT (11)
BEATNIK (2)
NEmATOD (11)
S(L)AVONSk (2)
KÖRnING (1)
tRESTEg (8)
ELDTånG (2)
*OMTÖrNA(D) (1)
AERoSTA(T) (10)

Claes von Hofsten
KNASTER (26)
DRIVArE (5)

Tove Lundeberg
SORteRA (52)
UTTAgA(r)E (1)

Elisabet Bruzelius
UTVIdGA (2)

David Lundin
FÄRDkOS(T) (1)
FORNTId (5)
ID(E)ROMAN (5)
OÄNDlIG (1)
ELA(S)TIsK (6)

Karin Anderberg
*RASLäRA (2)
IRanIER (11)
*INNEGÅRD (1)
(H)aLTNING (2)

Anna Andersson
STORDIA (48)
LITTERa (33)
TreVLIG (6)
RAPsoDI (6)
(T)VEDRÄKt (1)

Anita Mansnerus
JÄSLERA (3)
rETSINA (59)
iNHALER(A) (5)
ARABiST (5)
TIPsARE (23)
TANGENS (6)
TuMLARE (20)
KRISTEN (18)

Anders Skjäl
BELAsTA (13)
SANITeT (14)
F(O)LkdANS (3)
DIKtArE (29)
*RaSLÄRA (2)

Gerd Forss
tRETTON (8)
Bo(R)TLAGD (1)
TITTArE (19)
TUrLI(S)TA (14)
FOTBlAD (1)
NE(D)ERSTa (20)

Per Adamsson
*TE(r)RArIE (1)
ASTeRIS(K) (10)
FRUKOST (2)
LEDsAGA (13)
JäSlERA (3)

Erik Elvers
KLIsTRA (26)
*sPOR(T)ARE (6)
LånGKOK (2)
*GRÖTRIS (2)
DESIGNa (13)

Maria Ellfolk-Lasén
LaNTRAS (26)
OVIKTaD (5)
TaNGERA (37)
GROV(S)NUs (1)

Zakarias Jonsson
ANDANOm (1)
JAKAnDE (3)
SlU(T)SCEn (5)
BASVARA (1)
ANtYDaN (3)
bL(O)DSTEN (5)

Marie Jonsson
BEDRaGa (6)
STENFoT (7)
RIKTARe (20)
AZERI(S)Ka (10)
KARTELl (2)
SAMLARE (19)
NÖdFALL (1)
FIkTiON (1)

Pia Sjöblom
ASSIETt (21)

Henrik Johansson
SKOTN(I)nG (2)
PA(R)ASOLL (3)
RESOn(E)RA (25)
*MER(E)DIAN (1)
VI(N)RANKA (1)

Mikael Brenning
PIASTER (11)

Sebastian Ågren
KOLLAgE (6)
SINI(S)TER (8)
BESITtA (16)
*ORDSPEL (1)
MODeRAt (24)

Ann-Kristin Hokkanen
*FOtSALT (1)
ANGI(V)ArE (2)
SvAMMEL (2)

Johannes Åman Pohjola
(S)EEDNINg (4)
(A)FtERSkI (2)
GABoNES (2)

Turid Petersson
FrITERA (18)
(S)NATTERI (33)
SKANdAl (9)
POSTErA (26)

Monica Ringheim
SPRuDLa (5)

Jessica Käll
B(A)SeBOLL (1)

Per Persson
DRESSeR(A) (17)
M(E)DÄGARe (1)
StRECkA (10)