Turneringshistorik


Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MYUH8WB6' (Errcode: 28 - No space left on device) in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ


SeMESTR(A) (9)
SeR(V)ITÖR (2)
TONFIsK (6)
ERINRAN (17)
ANSäTTA (6)


KanTSTE(N) (8)
NERIsaD (24)
STOrDIA (48)
ST(O)RTinG (14)
SLINdER (21)
SkALLER (5)
OGREnAD (4)
OmsÄTTA (7)


TIPSARE (23)
NERRÖ(S)TA (9)
LEKFULl (1)
SoRTREN (10)
RaTTFUl(L) (1)
(O)GRuNDAD (2)
ANDRAåK (2)


LATITUD (7)
*GASTeRA (15)
VIThÅRI(G) (1)
FONIATE(R) (5)
aNALSEX (3)
ANTITES (26)
TiSTRON (5)
*SPLiNTE(R) (1)


H(E)LSKÄgG (1)
nATTBIO (6)
GEnERÖS (3)
KLADdIG (2)
VE(R)KSTAD (2)
Rik(S)LARM (4)
FERnISS(A) (10)
(G)ARNiTYR (2)
LEnINiS(T) (2)


KlOTTER (6)
LÄkTARE (13)
STORDIa (48)
KONSTRA (19)
UrINERA (13)
SPRiNTA (22)
TIoTALS (14)


KONFoRM (1)
TAndBEN (8)
*S(T)ILiKON (2)


SPRI(N)TER (12)
GLAn(S)tID (7)
TENDeRA (39)
VINGLAS (9)
PLAN(T)ERA (19)
LaTINER (30)
EKIPERa (6)
(T)RESKiFT (2)
MAsKROS (5)


TUNGRo(D)D (3)
*HANDSET (1)
AUktION (11)
SpRÄtTA (7)
STAM(N)ING (5)
*OSMITTA(D) (1)
BATtERI (21)
VARGUng(E) (1)
*OInSATT (2)
EROTISK (20)


MO(U)SsERA (13)
BE(N)FLISA (1)
ÄVENTyR (2)
NATTSID(A) (8)
(T)ALTEoRi (4)
ODeLBAR (10)
STO(L)SBEN (10)
NORdLIG (4)
ORAtION (8)
GRILLbA(R) (1)
KORT(S)PeL (4)
CA(F)EvAGN (2)
MODESTi (2)
INiFRÅn (2)
FRONTAL (6)
OLISTAD (15)


TALIbAN (1)
oBORS(T)AD (5)
SVAmMEL (2)
SABOTÖR (2)
MiNARET (31)
RESEnÄR (7)
SKIRHET (4)
fESTLIG (4)
FAVORIT (2)
(S)TENSTiL (6)


LaTINSK (9)
kOP(U)LERA (1)
(N)EUTRINo (4)
SpRITSa (16)
iSOLERA(D) (14)
TERMINa(L) (16)
OSKADAd (2)
(Z)IGENSkA (1)
DANSaRE (51)


RISkERa (32)
TANGENs (6)
FNITTRA (12)


SMIcKRA (3)
DAGReSA (11)
STRaNDA (44)
SYDSTaT (1)
KLoStER (10)
RADIELL (1)


BASTION (16)


In(K)ÖPARE (1)
TRIMmER (2)
LIKTOrN (10)
ANTÄnDA (6)
TRE(D)ElAd (7)


BORTTaG(A) (3)
*INKASTA (2)
INTRIkA(T) (6)
T(R)IANGEl (13)
(S)IDOKASt (4)
SÄNdARE (35)
(S)ABOTERa (10)
GLASTAk (4)
STiLTJE (3)
RETSINa (59)
GEtRAMS (6)


STuVaRE (12)
RETiRERA (10)
SKAKNING (4)
MINAREt (31)
ANDETAG (11)


DOMDERA (8)
SOMALIER (8)


SNATTER (35)
LÄTTNAd (9)
(N)EDERSTA (20)
uTRENSA (39)
NeRTONA (12)
TÖRSTIg (4)
HäLSENA (7)
SKOTARE (26)
INSpELA (13)
SPAnDEX (2)
REALTiD (19)
RADIO(T)Al (9)