Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
SeMESTR(A) (10)
SeR(V)ITÖR (2)
TONFIsK (6)
ERINRAN (17)
ANSäTTA (6)

James Reimdal
KanTSTE(N) (8)
NERIsaD (26)
STOrDIA (49)
ST(O)RTinG (14)
SLINdER (21)
SkALLER (5)
OGREnAD (4)
OmsÄTTA (8)

Pia Mattsson
TIPSARE (23)
NERRÖ(S)TA (9)
LEKFULl (1)
SoRTREN (10)
RaTTFUl(L) (1)
(O)GRuNDAD (2)
ANDRAåK (2)

David Lundin
LATITUD (8)
*GASTeRA (15)
VIThÅRI(G) (1)
FONIATE(R) (5)
aNALSEX (3)
ANTITES (26)
TiSTRON (5)
*SPLiNTE(R) (1)

Roland Olsson
H(E)LSKÄgG (1)
nATTBIO (6)
GEnERÖS (3)
KLADdIG (2)
VE(R)KSTAD (2)
Rik(S)LARM (4)
FERnISS(A) (10)
(G)ARNiTYR (2)
LEnINiS(T) (2)

Anna Andersson
KlOTTER (6)
LÄkTARE (13)
STORDIa (49)
KONSTRA (20)
UrINERA (14)
SPRiNTA (23)
TIoTALS (14)

Maria Åslund
KONFoRM (1)
TAndBEN (8)
*S(T)ILiKON (2)

Anita Mansnerus
SPRI(N)TER (12)
GLAn(S)tID (7)
TENDeRA (40)
VINGLAS (9)
PLAN(T)ERA (19)
LaTINER (33)
EKIPERa (6)
(T)RESKiFT (2)
MAsKROS (5)

Gerd Forss
TUNGRo(D)D (4)
*HANDSET (1)
AUktION (11)
SpRÄtTA (8)
STAM(N)ING (5)
*OSMITTA(D) (1)
BATtERI (22)
VARGUng(E) (1)
*OInSATT (2)
EROTISK (20)

Zakarias Jonsson
MO(U)SsERA (13)
BE(N)FLISA (2)
ÄVENTyR (2)
NATTSID(A) (8)
(T)ALTEoRi (4)
ODeLBAR (10)
STO(L)SBEN (10)
NORdLIG (4)
ORAtION (9)
GRILLbA(R) (1)
KORT(S)PeL (4)
CA(F)EvAGN (2)
MODESTi (2)
INiFRÅn (2)
FRONTAL (8)
OLISTAD (16)

Alexander Viberg Sandström
TALIbAN (1)
oBORS(T)AD (5)
SVAmMEL (2)
SABOTÖR (2)
MiNARET (31)
RESEnÄR (7)
SKIRHET (4)
fESTLIG (4)
FAVORIT (2)
(S)TENSTiL (6)

Sebastian Ågren
LaTINSK (10)
kOP(U)LERA (1)
(N)EUTRINo (4)
SpRITSa (17)
iSOLERA(D) (15)
TERMINa(L) (17)
OSKADAd (2)
(Z)IGENSkA (1)
DANSaRE (52)

Helena Bertilsson
RISkERa (32)
TANGENs (6)
FNITTRA (12)

Kajsa Bråting
SMIcKRA (3)
DAGReSA (11)
STRaNDA (46)
SYDSTaT (1)
KLoStER (10)
RADIELL (1)

Marianne Mattsson
BASTION (17)

Johannes Åman Pohjola
In(K)ÖPARE (1)
TRIMmER (2)
LIKTOrN (10)
ANTÄnDA (6)
TRE(D)ElAd (7)

Jesper Åman
BORTTaG(A) (3)
*INKASTA (2)
INTRIkA(T) (6)
T(R)IANGEl (13)
(S)IDOKASt (4)
SÄNdARE (35)
(S)ABOTERa (10)
GLASTAk (4)
STiLTJE (3)
RETSINa (59)
GEtRAMS (6)

Helena Åman
STuVaRE (13)
RETiRERA (10)
SKAKNING (4)
MINAREt (31)
ANDETAG (11)

Jussi Pohjola
DOMDERA (9)
SOMALIER (10)

Paul Eberhardsson
SNATTER (35)
LÄTTNAd (9)
(N)EDERSTA (21)
uTRENSA (39)
NeRTONA (12)
TÖRSTIg (4)
HäLSENA (7)
SKOTARE (27)
INSpELA (13)
SPAnDEX (2)
REALTiD (22)
RADIO(T)Al (9)