Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Självstyrelsedagsscrabble  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
ENTRoPI (12)
BESEgLA (4)
DIkTERA (22)

Anders Skjäl
OTURSAm (7)
RADSLuT (11)
sALTERI (61)
MÄssING (3)
STYrEL(S)E (2)
ANSTOrM (19)

Gerd Forss
LANgETT (2)
BE(S)TRiDA (22)
(M)aKARONI (2)
LuTTRAD (9)
OVÄnTAD (2)

Ann-Kristin Hokkanen
FOLKRIk (1)
SAniTÄR (12)
ASPiRIN (3)
STRIDiS (4)
SNOTtRA (31)

Johannes Åman Pohjola
NERSATT (14)
MaN(D)ORLA (2)
fUNDERA (11)
ARRoGAN(S) (3)
UN(DE)rSLaF (2)
mALTES(E)R (3)
IN(T)ArSIA (13)

Charlie Bomanson
LACKnIN(G) (1)
SKRÄNiG (3)
GRuSTAG (4)