Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(UPP)VÄRM(N)ING  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
S(T)AMKUND (1)
mOTsOLS (3)
(I)GENSATT (7)
UTANDAS (6)
SURHöNA (1)
STATARE (31)
EST(R)AdÖR (8)

Johan Berner
KASTRAT (5)
ORENHET (5)
uN(G)ERSKA (6)
HAITiSK (6)
bASTARD (12)
PAR(T)ITuR (7)
MÅlVAKT (1)
UTVINNA (5)
(S)PELbORD (1)

Björn Ericson
TROSNiT (2)
TRåDKOR(G) (1)
EGENART (16)
NEDTONA (7)
REDInG(O)T (7)
KLANDEr (12)
STILREN (35)
BANDrOS (6)
TELeFON(I) (3)

Martin Bender
FlADDRA (8)
(S)LAKTErI (8)
UTLEVAD (4)
OFÄRdIG (1)
PLÅSTRA (9)
InKILAD (1)

Anders Brandén
E(N)TReSOL (6)
(S)TENGODs (14)
*(M)AORisKA (1)
LAN(D)SORT (30)

Måns Eriksson
*GOL(F)REsA (1)
(G)RAVSTEN (12)
SNYfTA(R)e (3)

Tord Eriksson
NORMLöS (3)
HoRTON(O)m (1)
TARVLiG (6)

Gerd Forss
LIDNeRS(K) (11)
ViSSLIN(G) (2)
ENTItET (1)
AnDERIK (10)

Malin Ståhlner
RYMmARE (1)
bERÄTTa (9)
EmELLAn (2)
PAR(A)dERA (4)
TITrERA (15)
TRåDS(M)AL (10)

Björn Jansson
SMÅLAnD (6)
C(A)fEVAGn (2)
ELeKTOR (5)
ChARTRA (3)

Alexandra Svanteson
SE(N)IORAT (30)
PETNoGa (3)
FuLLHET (1)
STuDERA (52)
TRASSLA (22)
DIKTArE (29)
DIKTeRA (22)

Paul Eberhardsson
LöVGROD(A) (1)
VEST(O)NoM (1)
FÖRPoST (1)
RIN(N)ANdE (5)
TONnAGE (6)
DOSSIER (13)
SALTERI (63)
DELGiVA (1)
ORDNArE (8)

Jessica Käll
LATiTuD (7)

Åke Qvarfordt
FILmARE (7)
GODTAgA (3)

Magnus Lenti
ORGANIST (20)
LANSErA (55)
sLITAGE (16)
RAlJAnT (2)