Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
(N)ERrIVEN (1)
NOTARIE (52)
(G)RAvSTEN (12)
IRaNIER (11)
FLANErA (10)
*FALSErI (3)
NORDiST (12)
TREkVAR(T) (3)
GaRANTI (13)
KANDERa (23)
DI(R)IGErA (3)
trUBBIG (1)
SNITSEL (7)

Nils Berner
(H)ANDSKas (6)
NE(D)KORTA (7)
BO(LAG)iSERa (1)
ANSAmLA (3)
INFARkT (5)
DiSTANS (18)
ApOSTEL (17)
pILSNER (6)
RiSKERA (31)
SKoTT(A)RE (15)
*REDI(G)NOT (1)
(N)ITROGEN (4)

Lisa Blohm
SOLBANa (3)
M(E)DVETEn (2)
(H)EgEMONI (1)
ONDSINt (3)
RÅSIdEN (6)
*SKALTON (4)
sTADION (25)
BRItTiS(K) (6)
*SENASTe (5)
(D)EToNeRA (15)
*BROMSF(E)L (1)
LAkRITS (11)
UTSTAkA (3)
OANSETT (8)
OSTERIa (72)
(K)ÖRSkOlA (1)

Gunnar Andersson
BESEgRA (12)
TReDSKA (15)
(U)NDERTAk (4)
dANSANT (11)
URSÄKtA (4)
vER(T)IKAL (2)
NERToNA (12)
AZERiSK(A) (10)
BANTLäR (1)
NERSO(T)AD (20)
NERSO(T)Ad (20)
FÅ(G)ELLIK (1)
H(O)RMONAL (1)
TIGREAn (9)
ExORCIS(T) (2)

Henrik Jonés
TR(A)NhALS (6)
UTRIkES (12)
GaSMASk (3)
BLaNKIS (4)
PERSISK (3)
ArTOTeK (4)
SKI(T)UNGE (2)
Sk(A)LMEJA (1)
(N)ERDEKAD (1)
hEMSIDA (10)
TrÄKLOt (3)
K(A)OLINiT (1)
DURK(S)LAg (2)

Johan Rönnblom
(U)TSPRIDD (2)
(D)eBUTERA (4)
ARTEgEN (13)
UPPRE(T)Ad (1)
KaSTRaT (5)
UTRE(D)ARE (5)
SKRIVDO(N) (2)
SÅGDRAG (1)
FROS(S)ErI (4)
ANFäKTA (1)
KNUS(S)lIG (1)
ROsSLIG (5)
TENTERA (25)
s(I)NGALES (9)
LANd(S)VÄG (1)
SnÖVALL (1)
TIDtALS (2)

Johan Berner
NEDTILl (2)
SÄTTArE (19)
SNUSARE (38)
MORDISK (10)
T(A)TARISK (7)
EROTISK (19)
N(E)RVKNuT (1)
STErOID (18)
TRADERA (35)
LIGUR(I)SK (1)
PInCENE (1)
TORSDAg (19)
*TRu(F)FERA (1)

Björn Ericson
REpSTE(G)E (2)
PaRST(U)GA (1)
MISTRaL (11)
AsSYRIE(R) (1)
FAStETI(D) (6)
NOTaRIE (52)
RENsKAV (6)
SLiTB(A)NA (2)
bESTÄMm(A) (3)
STRATeG (17)
LASKJä(R)N (1)

Elisabet Claezon
KORSETt (11)
iDENTIs(K) (1)
hARMYNT (1)
SIGNERa (44)
ANSAMLA (3)

Daniel Domert
ESPARtO (16)
SE(N)LATIN (7)
sI(M)ULTAN (2)
BÄRMARK (1)
fANDERS (14)
PARALYS (1)
MA(G)STARK (3)
bJUdRE(S)A (1)
TRAnBEN (1)
*IN(T)AGBAR (2)
PaTIENS (11)
SnI(T)SARE (16)

Erika Jonés
SNURRiG (5)
GREVS(K)Ap (2)
OTRÄNaD (9)
*(S)NATTRIG (4)
SMALHET (8)
LJUSBR(U)n (1)

James Reimdal
ALLD(E)lES (1)
SVaGHET (6)
FRuKT(B)AR (1)
LUNtaRE (29)
HAL(S)KOtA (5)
iSOLERA (45)
BITaNDE (16)
KLIeNTE(L) (3)
hELSIDA (19)
uRkRAFT (1)
BRyTNi(N)G (4)
ORMbETT (2)
GRÄSTAK (2)

Martin Bender
NEDSLAG (9)
sTILTON (7)
NEdR(U)STA (8)
IN(D)OLEnS (5)
SANITET (14)
LeDSKEn(A) (1)

Claes von Hofsten
GRÖTfAT (2)
TRaSSeL (42)
ELRITSA (58)
SKOTARE (23)
TIDSRAM (13)
ALFAbET (3)
MILDRING (3)

Alexander Forslund
RI(N)NaNDE (5)
*OREGLAD (1)
SIonIST (6)
RÄdDaRE (5)
iDEALI(S)T (11)
sTORTIn(G) (14)

Caitlin Mooney
Fe(L)lATIO (3)
SpRITSA (16)
DaGBARN (4)
KELTISK (1)
SNOTTRA (30)
STATARE (30)
*STICKlA (2)
STATLIg (10)
HäGRING (1)
*T(E)STSVAR (1)

Patrik Grönvall
FlYGArE (4)
REgLERA (10)
KvITTER (2)
RETINAL (29)
rESTERA (34)
SNÖDRIv(A) (2)
(N)ATTETId (8)
(V)ANDRaRE (4)
FR(I)SKHET (3)
ASSIeTt (21)
VASkERi (4)
STEARIN (87)

Elisabet Bruzelius
sLIPARE (12)
dIFTERI (5)
MASSERA (20)
InDRaGA (7)
(A)RBETArE (6)
PARKErA (11)
SEmAFOR (4)
sKÖtARE (12)
JULHElG (1)
SOlSIDA (15)

Pia Mattsson
SLINgRa (27)
NEREMOT (3)
Fö(R)PeSTA (2)
SMETAnA (11)
SEkATÖR (5)
InKALLA (3)
KLOTTER (5)
TANDrOT (18)
STORDiA (47)
TRASsEL (42)
DI(R)eKTÖr (4)
NOTARIE (52)
BElAStA (13)

Anders Brandén
KLOStER (10)
BROTTAs (13)
FRISK(O)La (3)
SNITSLA (9)
PERSIAN (7)
(K)ATeDRAl (7)
MARATON (8)
(K)ITTLArE (4)
KONSTRA (19)
RISkoRN (3)
(D)AtORISK (5)
TRåLARE (18)
MATERiA (15)
DISkuRS (4)

Fredrik Hansson
REAlIST (49)
(F)RESTARE (13)
SÖkANDE (10)
ETsNING (3)
LANtLiV (1)
I(N)LEDARE (9)
(S)ATINERA (32)
SKENBaR (8)
SIGNERA (44)
TrAVERS (9)
SKITSAK (1)
OpeRERA (11)
gARANTI (13)
pISSoAR (6)

David Lundin
MÖNSTeR (2)
LATITUd (7)
rÅSeGEL (2)
RYTANDE (9)
TJoCKIs (1)
As(T)eROID (20)
öPPNARE (1)
TEM(A)RESA (8)
STRESSa (20)
FÖRSAkA (2)

Inger Wingård
SAMTIDA (9)
kULMAGe (2)
FAJITAS (3)
SM(Å)RETAs (4)
NA(T)URlIG (11)
bRIKETT (1)
DeRIVAT(A) (6)
DIKTARe (27)
TONSILl (7)
M(E)NoPAuS (1)
SILUEtT (3)
(O)POLERAD (4)
STArKVI(N) (4)
KuStBAN(D) (5)
MUNKORG (2)
MASSERa (20)
KaTALAN (2)
TERrAsS (13)

Leif Berglund
*TAL(S)TYRD (1)
(S)PÄNnaRE (2)
BEMANNa (1)
MARSIaN (10)
KäTTARE (10)
FöRME(D)LA (3)
IMITErA (8)

Måns Eriksson
kURSRAS (3)
PISTAGE (11)
TR(A)NHALS (6)
BESKHET (2)
*SaLTLaG (2)
tÄNDARE (16)
(T)AKLAMPA (1)
iNNERSt (19)
ADERTON (20)
NORDIsT (12)
ÖVeRSTe (4)
kLÄTTRA (10)
DRIFtIG (1)
SNATTER (33)

Roland Olsson
ARiANSK (3)
AGITERA (24)
TID(E)NdER (1)
VITsARE (17)
VI(S)ItERA (7)
RÖD(T)UNgA (1)
RINGDUV(A) (2)
(T)iNGSSAL (4)
(S)TERLiNG (10)
TESTArE (39)
MAXFARt (2)
lE(G)ENDAR (2)
AVISErA (30)
HALNInG (5)
BENRÖTA (5)
TELEFoN (4)

Tord Eriksson
SIMNiNG (4)
STAMBOR(D) (6)
SNIDaRE (67)
FrAMS(T)EG (5)
RARitET (7)
SÄLjARE (13)
aRTIkEL (15)
ErOTISk (19)
BESITTA (13)
SAMPLIn(G) (1)
s(K)ANDERA (30)
SENTERa (39)
URFLOTT (1)
RiSKERA (31)
*BAS(T)ULAV (1)

Karin Anderberg
(K)ASTRuLL (2)
FRILANS(A) (6)
RIDDAre (9)
STILrEN (35)
aRTEGEn (13)
Av(S)YNING (1)
SÅNgaRE (23)
BAKERST (2)

Anna Andersson
RÖ(S)TaNDE (5)
LuSTSPE(L) (1)
SPeLbAR (6)
K(L)ARSYnt (1)
HITReST (1)
NYpO(N)ROS (3)
SVARTNA (22)
KLIsTEr (16)

Maria Åslund
(R)eNÄGARE (3)
BATTERi (20)
GRISFEs(T) (5)

Christian Andrén
RISTARE (52)
DIKTARe (27)
LANSERA (54)
(S)LAKTARE (17)
DISKANT (18)

Tommy Vaske
FjORTIS (1)
(S)EMESTrA (8)
DIKTARE (27)
n(E)DERSTA (19)
MEDTAGA (5)
(S)LaKTERI (8)
OLJe(D)UNk (1)
*INF(O)RSLA (1)
SpOLIER(A) (8)
(G)ISSLArE (4)

Anita Mansnerus
*LOTSARE (7)
NITRERa (22)
INSaMlA (8)
ReALISM (9)
PASS(N)ING (4)
R(E)DiGERA (11)
*I(N)NerBEN (1)

Anders Skjäl
BASTANt (7)
AKTuAr(I)E (3)
*STÖDARE (1)
(T)USENåRA (2)
RAFfSET (1)
AEroSTA(T) (10)
pSYKOPA(T) (1)
ReTSINA (58)
SMITArE (34)
ANTiTES (25)

Gerd Forss
nATT(S)IDA (8)
(U)TDRAgEN (7)
*ANSLU(T)eN (1)
TALlRIK (9)
StRUNTa (21)
TURIsTa (10)
(K)LITORIS (3)
KAVrInG (1)
ARRENDE (17)
ST(O)RFILm (2)

Erik Elvers
sOLREGN (6)
HArPALT (1)
*SL(UT)PARTi (1)
STRITTa (4)
STADIoN (25)
SLöSERI (5)
aVSÄNDA (4)

Emma Ekman
aNMÄRKA (4)
(A)RmSLÅNG (2)
HiNKVIS (1)
APELsIN (7)
GRatTIS (21)
EGEnART (16)
SOrTERA (50)
NOLLtID (3)
*S(T)ARTGAs (3)

Yann Moreau Bruun
TRAn(H)ALS (6)
FR(E)DSTiD (5)
(S)KRaLTIG (7)
(R)ENSLAKT (13)
(K)LANTERI (14)
*D(A)TORBAs (1)
NAGELRO(T) (2)
ATTRibU(T) (1)
NÄTVeRK(A) (1)
SO(P)ÅKARE (1)
D(A)GsREGN (4)
TRANKIL (10)
(S)TAtUERA (9)
KASTARe (36)
RISKAkA (3)
HERr(S)IDA (6)

Alexander Prytz Hedström
TONTALs (3)
*STRUKEN (2)
VETANDe (6)
(T)ALTEORI (4)
VARIANS (4)
kORtIS(O)N (3)
PANNMuR (1)
(S)TILDRAG (9)
SKENBEN (2)
SkRÄLLE (2)
*TORGRåD (1)
(K)OLlAGER (1)
SPRIDA(R)E (11)
(A)SaTIDEN (8)

Zakarias Jonsson
SAUTERa (33)
SExTIEN (6)
UTeKATT (2)
SUDANES (6)
POSERIN(G) (3)
DOSSiER (12)
ARVGODS (3)
STaNSER(I) (17)
S(T)rIDBAR (15)
bLODMAT (1)

Åsa Florholm
FLIMMEr (1)

Annelie Gredander Ladó
SIGnERA (44)
GOSE(D)Jur (2)
MOS(S)GRÖN (1)
SNATtRA (29)
sTRIMLA (14)

Malin Ståhlner
oLEDARE (10)
GLIDARe (22)
SOrTERA (50)
TANDLöS (9)
BANKOmA(T) (1)
ÅRSvIN(S)T (1)
tONTALs (3)
A(R)vODERA (3)

Daniel Pettersson
FuNNiTS (1)
SmAKReN (5)
ReNHORN (1)
SKO(L)REsA (18)
STORDIA (47)
ROSLING (2)
SmETFRI (1)
STeROID (18)
ANDeSYN (1)
SPELBAr (6)

Alexander Viberg Sandström
(G)ANGSTER (3)
BENhÅRD (1)
(U)TSpRÅNG (1)
ROSeNRÖ(D) (3)
A(G)NATISk (5)
(S)TaJLING (2)
EFtERSE (3)
LINToTT (1)
SYNTARE (23)
KROS(S)TEN (7)
eLDFAST (14)
NYStART (5)
(S)TANSARe (20)
ED(S)BRoTT (3)

Jonathan Ljungberg
RENSErI (11)
BINDSle (3)
STILlHE(T) (2)
PARTERR (3)
STRUNTA (21)
RÖDhAKE (3)
STRÖMOL(N) (2)
AVSTÄDA (1)
(E)TAPPVIs (1)
IBLANDA (4)
REAlIST (49)
(D)RAGHÄST (1)
LIKADaN (1)
eGENART (16)
SKRIFtA (4)
SLINDER (20)
KNATTRa (7)

Martin Johansson
TORNERA (32)
eDSVURE(N) (1)
(R)ELATIoN (19)
NITReRA (22)
LEDSaGA (12)
ARgSINT (18)

Anders Apoy
VÄNSTrA (5)
*FöREFöL(L) (1)
BEKOsTA (13)
SVINGEl (2)
RENSARe (26)
FINgERA (17)
RYTtARE (12)

Gunilla Norbäck
STRANDA (41)
HAVANDE (5)
STRETTa (8)
(M)ONSTERa (25)
GoUTERA (13)
ANTiTES (25)

David Tiberg
*INRÖsTA (3)
eNSAMH(E)T (1)
RÖKMOLn (2)
DOM(K)RaFT (1)
(S)vETSARE (9)

Sebastian Boukachabia
(A)VsKRIvA (1)
SEXKaNT (3)
TETRAGO(N) (2)
sUDANES (6)
tURLIST(A) (14)
RuNSTEN (8)
*(A)NVISARE (3)
dÖDANDE (1)

Henrik Johansson
UTRADER(A) (9)
KRUT(D)URk (1)
FOTKNÖl (1)
LaNSERA (54)
SpRIT(K)ÖK (1)
INTAGEn (8)
SKrIAN(D)E (7)
SLAN(K)HET (3)
HESiT(E)RA (11)
RÄTTfRA(M) (1)
SIL(V)ERTE (5)
INLED(A)RE (9)

Sonny Apoy
STRIMLA (14)
SONDeRA (80)
SToR(T)ORG (3)
ÖLSTUgA (2)
(S)TäNKARE (8)
PERSIAN (7)
MEdLARE (11)

Cecilia Karlström
REALISt (49)
MEmORE(R)A (2)
STENrIK (17)
SPRäTTA (7)
LASTInG (6)
S(K)OLrESA (18)

Erik Ekström
*VInTAGE (2)
iNSTaNS (10)
SKRITTA (24)
IRANskA (6)
KINAMAT (2)
GODNAtT (7)

Björn Jansson
SALTERi (57)
K(A)LLRäTT (1)
ANiSEtT (16)
INDISkA (9)
DANSLEk (11)
*UPpJAGA (1)
FÄkTArE (6)
TREvNAD (10)
NOR(R)SIDA (7)
UTFLöDe (2)

Mikael Brenning
TäLTARE (8)
SPRuCK(I)T (2)
RENSARE (26)
SOrTERA (50)
AKTUELl (3)
HEDoNIS(T) (8)

Sebastian Ågren
REGNdiS (5)
SAUDIsK (4)
MONtERA (24)
INSpELA (13)
lASTRuM (7)
INVI(T)ERA (8)
DaGrESA (11)
DRAgARE (8)
TRÄvIrK(E) (2)
SkIFTBA(R) (2)

Helena Bertilsson
bESTiGA (12)

Alexandra Svanteson
oBRUTeN (3)
GRILLER (1)
*LETANDE (1)
TONANDe (7)
*BLInKER(S) (1)
STUCkiT(S) (1)
SNIDERI (13)
TROLLD(O)m (3)
LANSETt (21)
AR(B)ETAre (6)
BÄTt(R)iNG (6)

Marianne Mattsson
UNGRARE (8)
SNaTTAr(E) (34)

Johannes Åman Pohjola
ViNS(T)RAD (8)
SÄTtERI (9)
(N)ERsÄTTA (6)
NeDsATT (20)
CHArTRA (3)
(G)ARNISoN (7)
(A)KTUARIE (3)
ADELS(M)aN (1)
(N)ITROgEN (4)
BLOG(G)ARE (5)
SMÅsTAD (8)
OsIKTAD (6)

Helena Åman
ELITiSM (6)

Turid Petersson
INGjUTA (2)
OxIDERA (13)
äDELOSt (4)
bEGrIPA (9)
AVkORtA (9)
STUDErA (51)

Paul Eberhardsson
INPAsSA (7)
BIO(D)lARE (5)
(U)tSPÖkAD (1)
TRAND(A)NS (11)
JORdBIT (2)
ANTIGEN (2)
MIsTLUR (3)
(KO)RTRoMAN (1)
TIDLÖSA (4)
RENLOS(T)A (31)
ANeMISk (8)
ELEKTOR (5)
ViNgSLA(G) (2)
TRONSAL (27)
åLDRING (1)
AKTER(L)IG (4)
SPLiNTA (7)
PLÅSTRA (8)

Monica Ringheim
SLÖSErI (5)
SPÄDNiN(G) (3)
FRIS(K)HeT (3)

Jessica Käll
SALTERi (57)
YRKaNDE (2)
NUMRERa (9)
ÖLSTUGA (2)
STJäRnA (12)
SMÖRDEg (2)
SYNTARE (23)

Gustaf Gimstedt
TÄRANDE (3)
BItANDE (16)
LÅGVArV (2)
sIONIST (6)
StADION (25)
*SVAR(T)kOL (1)
TÄTTINg (2)
*nEDSIDA (3)

Erik Johansson
KLÄDSAm (2)
MÄrKBAR (1)
sVISKOn (3)
LUNDABo (2)
MODeRAT (24)
(L)EDmoTIV (4)
ÅT(E)RTAGa (3)

Thim Svensson
SMIDERI (2)
APOSTEl (17)
*STUTARE (1)
MOTspEL (3)
MÄSSLI(N)g (2)
OLÖNSAm (3)
RISGRYN (2)
*LÖNEDAg (2)
SA(L)TNiNG (7)

Mattias Persson
KANISTe(R) (27)
STORDIA (47)
PARTISK (5)
*NIT(T)ItRE (1)
(S)ORTERAd (10)
ÖvERSTE (4)
S(V)älJARE (1)
kATTRAS (5)

Maria Kennegård
*TINGARE (1)
TAVELr(A)M (5)

Åke Qvarfordt
FEMtOND(E) (2)
TRADErA (35)
AVEr(S)ION (6)
*SENASTE (5)
FÖRSURA (1)

Per Persson
*RITsARE (1)
SLINGRa (27)
MARInAd (4)
TREVARE (13)
pOSTERa (26)
HÄnGArE (7)

Åsa Sjödin
FRAPpAN(T) (3)
aBORTER(A) (4)
*FRIANDe (2)
M(e)DITERA (9)
TORTeRA (22)

Martin Månsson
SOL(S)TÅND (3)
ELORGeL (2)
SLITBaR (7)
BeSPaRA (5)
RUINERA (16)
EU(R)ASIeR (1)
TäRANDE (3)
MOhIkAN (2)
fÖRS(V)AGA (2)

Henrik Wiman
LÄTTsAm (3)
KLANTiG (7)
STÄDArE (36)
*SOLKLa(R)T (1)
KaNDERa (23)
PASTeLL (5)

Daniel Skarehag
UTAnFÖR (3)
OTRoGEN (7)
KATATON (1)
SkRINDA (23)

Mattias Alin
(K)ATTDjuR (3)
*iSSLÄDE (1)
STaN(D)aRD (10)

Cecilia Alin
SAMLARE (18)

Simon Ingelman-Sundberg
DAnSaRE (50)

Anders Knutsson
TäLTaRE (8)
LANSeRA (54)
SYNTARE (23)
STÅNGaS (5)
gRATTIS (21)
TRONSAL (27)

Svante Berg
RESNINg (13)
NITRERa (22)
nITLOTT (3)
*STUKARE (1)
LAMI(N)ERA (15)
KNASTEr (26)

Malin Persson
ANRÄTTa (7)
Hö(R)NTAND (3)
AVLaSTA (5)
bYGGARE (4)