Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
KORPRaL (3)
RUSNING (5)
KOrtEGE (7)
KäTTARE (12)
TROTSIg (8)

Anders Skjäl
gRISMAT (4)
(S)TäLLARE (8)
lITTERA (33)
STOrHET (14)

Gerd Forss
SO(R)TERAD (10)
kATTFOT (5)
SKÄRARE (3)
NEDE(R)STA (19)
INNERST(A) (25)
PINNinG (1)
iNL(E)DARE (10)

Erik Elvers
LIDElSE (8)
*GROsESS (1)
RYTTARE (13)
STRÄCkA (8)
SK(I)SSERA (9)
KÄTTARE (12)

Mikael Forss
KRIN(O)Lin (2)
*NED(G)JoRD (1)
RIStARE (54)
BITANDe (16)
ESKaPAD (5)

Ann-Kristin Hokkanen
(S)TAnDERT (21)
STRESsA (21)
REsTERA (36)

Helena Åman
FRISeRA (21)

Charlie Bomanson
SPION(E)RA (11)
sALTERI (61)