Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-12  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
14. Alexandra Svanteson-Patrik Grönvall447 - 421 Göteborgsträning HT-12 (rond 17)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
15. Alexandra Svanteson-Patrik Grönvall447 - 421 Göteborgsträning HT-12 (rond 17)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
8. Paul Eberhardsson-Geir X584 - 218 Göteborgsträning HT-12 (rond 14)

Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
44. Alexandra Svanteson-Patrik Grönvall447 - 421 (=868Göteborgsträni... T-12 (rond 17)

Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
15. Björn Jansson-Henrik Johansson354 - 354  Göteborgsträning HT-12 (rond 1)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1

Björn Jansson - Henrik Johansson 401 - 364
Björn Jansson - Henrik Johansson 330 - 383
Björn Jansson - Henrik Johansson 354 - 354

Speltillfälle 2

Roland Olsson - Paul Eberhardsson 322 - 401
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 312 - 400
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 357 - 359
Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 315 - 360
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 421 - 248
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 351 - 305
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 295 - 401
Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 245 - 398
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 317 - 377
Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 398 - 401
Göte Borg - Henrik Johansson 367 - 344
Henrik Johansson - Göte Borg 404 - 266

Speltillfälle 3

Göte Borg - Alexandra Svanteson 417 - 292
Henrik Johansson - Björn Ericson 311 - 442
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 361 - 377
Göte Borg - Alexandra Svanteson 345 - 384
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 351 - 372
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 371 - 306
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 301 - 488
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 310 - 383
Åke Qvarfordt - Björn Jansson 374 - 332

Speltillfälle 4

Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 326 - 317
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 329 - 425
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 420 - 259
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 415 - 343
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 381 - 355
Åke Qvarfordt - Göte Borg 309 - 391
Göte Borg - Björn Ericson 328 - 297

Speltillfälle 5

Pia Mattsson - Björn Jansson 326 - 386
Pia Mattsson - Björn Ericson 310 - 359
Åke Qvarfordt - Björn Jansson 331 - 437
Björn Ericson - Roland Olsson 394 - 279
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 412 - 364
Göte Borg - Pia Mattsson 388 - 383
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 267 - 370

Speltillfälle 6

Sonny Apoy - Anders Apoy 351 - 344
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 360 - 288
Pia Mattsson - Sonny Apoy 355 - 342
Henrik Johansson - Pia Mattsson 335 - 323
Paul Eberhardsson - Anders Apoy 400 - 332
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 431 - 373
Göte Borg - Roland Olsson 337 - 432
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 270 - 323
Anders Apoy - Roland Olsson 262 - 342
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 362 - 338
Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 392 - 323
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 361 - 357
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 367 - 381
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 312 - 358
Anders Apoy - Pia Mattsson 283 - 454

Speltillfälle 7

Patrik Grönvall - Roland Olsson 328 - 291
Gustaf Gimstedt - Paul Eberhardsson 402 - 299
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 263 - 347
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 374 - 325
Björn Ericson - Pia Mattsson 461 - 237
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 256 - 364
Göte Borg - Henrik Johansson 384 - 371
Henrik Johansson - Björn Ericson 372 - 397

Speltillfälle 8

Sonny Apoy - Björn Jansson 272 - 371
Sonny Apoy - Gustaf Gimstedt 322 - 311
Björn Jansson - Patrik Grönvall 322 - 304
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 338 - 275
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 347 - 370
Åke Qvarfordt - Geir X 330 - 302
Björn Jansson - Alexander Viberg Sandström 413 - 382
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 353 - 344
Göte Borg - Åke Qvarfordt 424 - 323
Roland Olsson - Geir X 486 - 177
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 414 - 312
Patrik Grönvall - Sonny Apoy 437 - 307
Alexander Viberg Sandström - Patrik Grönvall 435 - 355
Björn Jansson - Roland Olsson 433 - 392

Speltillfälle 9

Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 371 - 377
Björn Jansson - Pia Mattsson 307 - 336
Pia Mattsson - Geir X 452 - 207
Anders Apoy - Geir X 485 - 170
Anders Apoy - Pia Mattsson 267 - 369
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 259 - 377
Sonny Apoy - Björn Jansson 406 - 338
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 334 - 365
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 279 - 361
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 354 - 350
Patrik Grönvall - Alexander Viberg Sandström 282 - 400
Sonny Apoy - Anders Apoy 393 - 323
Björn Jansson - Geir X 357 - 196
Roland Olsson - Anders Apoy 492 - 335
Sonny Apoy - Göte Borg 333 - 330
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 496 - 308
Patrik Grönvall - Paul Eberhardsson 283 - 405

Speltillfälle 10

Björn Jansson - Sonny Apoy 378 - 327
Gustaf Gimstedt - Björn Jansson 329 - 472
Sonny Apoy - Geir X 339 - 283
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 255 - 349
Pia Mattsson - Anders Apoy 357 - 298
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 383 - 337
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 280 - 411
Roland Olsson - Geir X 447 - 252
Roland Olsson - Sonny Apoy 378 - 331
Alexandra Svanteson - Björn Ericson 339 - 265
Göte Borg - Björn Ericson 278 - 357
Anders Apoy - Patrik Grönvall 330 - 379
Roland Olsson - Björn Jansson 401 - 391
Pia Mattsson - Patrik Grönvall 431 - 386
Åke Qvarfordt - Geir X 415 - 193
Göte Borg - Åke Qvarfordt 473 - 262
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 349 - 426
Henrik Johansson - Patrik Grönvall 332 - 365
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 356 - 316
Alexander Viberg Sandström - Alexandra Svanteson 365 - 337
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 319 - 339
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 371 - 361

Speltillfälle 11

Paul Eberhardsson - Göte Borg 336 - 403
Björn Jansson - Geir X 389 - 263
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 417 - 393
Björn Jansson - Henrik Johansson 310 - 431
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 403 - 384
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 375 - 322
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 397 - 317
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 412 - 366
Alexandra Svanteson - Göte Borg 409 - 369
Alexandra Svanteson - Björn Jansson 363 - 342
Alexander Viberg Sandström - Geir X 480 - 243
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 490 - 343
Roland Olsson - Henrik Johansson 330 - 358

Speltillfälle 12

Björn Ericson - Axel Olesund 419 - 365
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 350 - 337
Axel Olesund - Alexander Viberg Sandström 406 - 364
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 349 - 317
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 424 - 321
Axel Olesund - Alexander Viberg Sandström 395 - 315
Björn Jansson - Björn Ericson 307 - 393
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 464 - 369
Paul Eberhardsson - Anders Apoy 447 - 321
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 314 - 341
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 328 - 407
Anders Apoy - Roland Olsson 333 - 388
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 465 - 355

Speltillfälle 13

Patrik Grönvall - Alexander Viberg Sandström 390 - 308
Björn Ericson - Gustaf Gimstedt 376 - 363
Axel Olesund - Alexandra Svanteson 397 - 328
Patrik Grönvall - Geir X 504 - 205
Pia Mattsson - Roland Olsson 413 - 355
Björn Ericson - Pia Mattsson 406 - 306
Axel Olesund - Björn Ericson 309 - 433
Alexander Viberg Sandström - Geir X 452 - 277
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 402 - 288
Alexandra Svanteson - Geir X 365 - 227
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 283 - 419
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 313 - 491
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 393 - 301
Roland Olsson - Göte Borg 338 - 355

Speltillfälle 14

Alexandra Svanteson - Göte Borg 388 - 279
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 295 - 386
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 398 - 380
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 357 - 371
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 269 - 424
Patrik Grönvall - Alexandra Svanteson 334 - 378
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 335 - 303
Patrik Grönvall - Anders Apoy 412 - 274
Göte Borg - Björn Ericson 302 - 454
Paul Eberhardsson - Geir X 584 - 218
Patrik Grönvall - Anders Apoy 324 - 304
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 336 - 310
Sonny Apoy - Anders Apoy 354 - 321

Speltillfälle 15

Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 277 - 453
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 346 - 357
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 454 - 281
Henrik Johansson - Patrik Grönvall 347 - 369
Patrik Grönvall - Paul Eberhardsson 303 - 353
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 373 - 394
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 301 - 426

Speltillfälle 16

Björn Ericson - Roland Olsson 299 - 462
Göte Borg - Alexander Viberg Sandström 374 - 329
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 434 - 339
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 414 - 356
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 361 - 291
Göte Borg - Åke Qvarfordt 420 - 268
Alexander Viberg Sandström - Göte Borg 300 - 382

Speltillfälle 17

Patrik Grönvall - Gustaf Gimstedt 314 - 340
Patrik Grönvall - Göte Borg 310 - 376
Alexandra Svanteson - Patrik Grönvall 447 - 421
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 305 - 375
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 410 - 288
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 334 - 318
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 268 - 452
Göte Borg - Alexandra Svanteson 413 - 337
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 508 - 274
Åke Qvarfordt - Göte Borg 311 - 434
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 450 - 357
Björn Ericson - Patrik Grönvall 328 - 380